PhD defense Jan Van de Vijver - Support of Grid Frequency Control by Wind Turbines

For whom
Business
When
07-10-2016 from 16:30 to 19:30
Language
Dutch
Website
http://www.ugent.be/nl/agenda/doctoraten/20161007-TW08
Add to calendar

Korte beschrijving

Gedurende de laatste decennia is windenergie één van de meest populaire hernieuwbare energiebronnen geworden. Vooral voor de grote windturbines is de technologie reeds behoorlijk volwassen, waardoor het zeer waarschijnlijk is dat windturbines in de toekomst voor een belangrijk deel van de hernieuwbare elektriciteitsproductie zullen zorgen. In het huidige elektriciteitsnet hebben windturbines voorrang om hun opgewekte energie in het net te injecteren. Andere, regelbare, elektriciteitscentrales moeten er voor zorgen dat de elektriciteitsproductie en consumptie op elk ogenblik in evenwicht zijn. Het balanceren van productie en consumptie is een voorbeeld van een netondersteunende dienst, zijnde frequentieregeling. Naast frequentieregeling zijn ook andere diensten zoals spanningsregeling nodig om een betrouwbare werking van het net te verzekeren. Wanneer het aandeel windturbines in de elektriciteitsproductie in de toekomst verder toeneemt, neemt het aandeel centrales af dat in staat is om netondersteunende diensten te leveren. Om ook in de toekomst de betrouwbaarheid van het net te verzekeren, is het dus waarschijnlijk dat windturbines ingeschakeld zullen worden voor het leveren van netondersteunende diensten. Daarom wordt in dit proefschrift onderzocht hoe windturbines kunnen bijdragen aan deze diensten. De focus ligt op de ondersteuning van de frequentieregeling met windturbines, aangezien dit een cruciale dienst in de uitbating van het net.