Inschrijven als gaststudent aan de UGent

Registreren

 • Categorie 1: doctoraat
  Je bent ingeschreven voor het doctoraat/de doctoraatsopleiding aan een universiteit van de Vlaamse of Franse Gemeenschap en wenst in het kader hiervan een opleidingsonderdeel te volgen aan de UGent.
 • Categorie 2: keuzevak
  Je bent ingeschreven via diplomacontract aan een universiteit van de Vlaamse of Franse Gemeenschap en wenst in het kader hiervan een keuzeopleidingsonderdeel te volgen aan de UGent.
 • Categorie 3: interuniversitaire opleiding
  Je bent ingeschreven voor een interuniversitaire opleiding en volgt in het kader hiervan opleidingsonderdelen aan de UGent.
 • Categorie 4: samenwerkingsovereenkomst
  Je bent ingeschreven via diplomacontract voor een opleiding waarvoor je thuisinstelling een specifieke samenwerkingsovereenkomst heeft inzake bepaalde UGent-opleidingsonderdelen en wenst één of meer van deze opleidingsonderdelen te volgen.
 • Categorie 5: masterproef
  Je wenst aan je masterproef te werken in het kader van een samenwerkingsovereenkomst van je hogeschool of universiteit.
 • Categorie 6: AUGent
  Je bent ingeschreven voor een opleiding aan een instelling van de Associatie UGent (Hogeschool West-Vlaanderen, Hogeschool Gent of Arteveldehogeschool) en wenst in het kader hiervan keuzeopleidingsonderdelen te volgen aan de UGent (AUGent-mobiliteit).

Waar registreren?

Om je te registreren als gaststudent ga je persoonlijk langs bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's met de nodige documenten.

Na registratie ontvang je een studentenkaart en een UGent-account.

Wat doen na registratie?

Je dient nog je curriculum in orde te brengen:

Categorie 1: doctoraat

Categorie 2, 3, 4, 6

Contact

gaststudent@ugent.be