Legaliseren van buitenlandse diploma's

Gelieve onderstaande informatie goed door te nemen. Aanvragen kunnen niet aanvaard worden zonder gelegaliseerde documenten. Het is dus uiterst belangrijk dat de correcte procedure wordt gevolgd!

Wat is legalisatie?

 • Alvorens een officieel document (zoals een diploma) in een ander land gebruikt wordt, waar het werd uitgereikt, moet het origineel document worden geverifieerd
 • Bij het legaliseren van een document bevestigt een ambtenaar de echtheid van een handtekening op dat document
 • Legalisatie is vereist door de Belgische overheid

Klik hier voor meer informatie

Welke documenten?

 • een gelegaliseerde kopie van het basis diploma
 • indien je diploma en puntenlijst niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, dan is een beëdigde vertaling ook vereist

Hoe verkrijg ik een gelegaliseerde kopie van mijn diploma?

Belgische Ambassade

De legalisatie gebeurt door de Belgische Ambassade in het land waar het diploma werd uitgereikt. Een bedrag van 20€ wordt betaald per legalisatie.

Apostille

Het land waar het diploma werd uitgereikt heeft  "The Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents" (1961) ondertekend. In dergelijke gevallen volstaat de "Apostille". Om te zien of uw land de conventie heeft ondertekend en te zoeken wie er in uw land bevoegd is om de Apostille te plaatsen, ga naar de officiële website: The Hague Conventions on Private International Law.

Voor eensluidende kopie

Het land waar uw diploma werd uitgereikt heeft een overeenkomst met België; wat de legalisering betreft. Een vooreensluidende kopie van het diploma en de puntenlijst/diplomasupplement volstaat.

Uitzondering

Aan asielzoekers, vluchtelingen, subsidiair beschermden  vragen wij niet om hun documenten te laten legaliseren, maar volstaat een beëdigde vertaling van de vereiste documenten (met originele stempel van de Rechtbank van Eerste Aanleg)

Syrië 

 1. Legalisatie van het origineel document door Ministerie van Buitenlandse Zaken in Syrië
 2. Legalisatie door de Syrische ambassade in Beiroet
 3. Legalisatie door Ministerie Buitenlandse Zaken van Libanon in Beiroet
 4. Legalisatie door Belgische ambassade in Beiroet (met vertaling door beëdigd vertaler in een van de landstalen).

Irak

 1. Legalisatie van het origineel document door Ministerie van Buitenlandse Zaken in Irak
 2. Legalisatie door de Iraakse ambassade in Amman
 3. Legalisatie door Ministerie Buitenlandse Zaken van Jordanië in Amman
 4. Legalisatie door Belgische ambassade in Amman (met vertaling door beëdigd vertaler in een van de landstalen).

Jemen

De Belgische Ambassade in Saoedi-Arabië heeft de legalisatie van jemenitische documenten tijdelijk opgeschort. De instelling waar je je diploma hebt behaald moet een afstudeerattest en puntenlijst in verzegelde omslag versturen naar de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's (rechtstreeks)

Kameroen, Nigeria

Helaas ontvangen wij, op regelmatige basis, vervalste documenten uit deze landen. We zien ons genoodzaakt om strengere voorwaarden op te leggen. Naast de vereiste legalisatie door de Belgische ambassade, moet de instelling waar je je diploma hebt behaald moet een afstudeerattest en puntenlijst in verzegelde omslag versturen naar de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's (rechtstreeks)

Ghana

Legalisatie gebeurt door de Belgische ambassade in Abidjan, Ivoorkust.

Helaas ontvangen wij, op regelmatige basis, vervalste documenten uit Ghana. We zien ons genoodzaakt om strengere voorwaarden op te leggen. Naast de vereiste legalisatie door de Belgische ambassade, moet de instelling waar je je diploma hebt behaald moet een afstudeerattest en puntenlijst in verzegelde omslag versturen naar de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's (rechtstreeks)

China

Je moet een origineel APS-attest bijsluiten in het aanvraagpakket. Je bent dan vrijgesteld van legalisatie door de Belgische ambassade, maar je bent verplicht om een notariële kopie van je diploma en puntenlijst in te dienen.

Contact