Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

 

  • Wij zijn verantwoordelijk voor de aanvragen van studenten die op basis van een buitenlands diploma aan de UGent wensen te studeren, met het oog op het behalen van een diploma.
  • We begeleiden kandidaat-studenten tijdens de aanvraagprocedure, verwerken de aanvragen, reiken toelatings- en verlengingsbrieven uit nadat de volledige toelatingsprocedure is doorlopen.
  • Wij schrijven je ook in. Je kan er inschrijvingsattesten, betalingsbewijzen en voor eensluidende afschriften van het aan de UGent behaalde diploma (enkel en alleen als je het originele diploma kan voorleggen) verkrijgen.
  • Wij hebben ook een helpdesk voor kandidaat-studenten en personeel wanneer het gaat over de toelatingsprocedure en de inschrijving:

 

    Contact

    internationalstudents@UGent.be

    www.ugent.be/studentenadministratie