Stopzetten van diploma- of creditcontract(en) (uitschrijven)

Opgelet i.v.m. stoppen op het einde van het academiejaar!

Als je je inschrijving aan de UGent niet wil verlengen na het 2de semester / de 2de kansexamenperiode / op het einde van het academiejaar, maar volgend academiejaar aan een andere instelling gaat studeren, moet je je inschrijving aan de UGent niet stopzetten!

Verwittig wél je examensecretariaat indien je niet (meer) zal deelnemen aan de examens.

Stopzetten heeft in dit geval enkel nadelen (kinderbijslag, studiebeurs, studiegeld, studievoortgangsmaatregelen, ...).
Er is één uitzondering: indien je wil inschrijven als schoolverlater aan de VDAB.

1. Hoe stopzetten (= definitieve beëindiging van een diploma- of creditcontract)

Opgelet:
Als je stopzet, beëindig je je contract. Dit betekent dat je niet meer kan deelnemen aan lessen en examens (ook niet die van de 2e kansexamenperiode).
Het schrappen van vakken uit je curriculum is geen stopzetting, maar een wijziging aan je curriculum en hiervoor gelden andere deadlines en regels!
 • Je stuurt een aangetekend schrijven aan de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's. In dit schrijven vermeld je:
  • betreft: stopzetting studies
  • je studentennummer
  • voornaam en naam
  • de opleiding of creditcontract(en) waarvoor je wenst stop te zetten
  • je huidig adres
  • een rekeningnummer (waarop het eventuele tegoed van je studiegeld kan terugbetaald worden) + naam rekeninghouder
  • je handtekening
  Je voegt je studentenkaart bij dit schrijven indien je geen andere inschrijving meer hebt aan de UGent.

 • Of je komt persoonlijk langs bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's waar men je een stopzettingsformulier zal laten invullen en ondertekenen. Je levert bij deze ook je studentenkaart in indien je geen andere inschrijving meer hebt aan de UGent.

 • Verwittig je examensecretariaat, dit is meestal je Facultaire studentenadministratie.

2. Stopzetten en terugbetaling studiegeld

Zie: Terugbetaling studiegeld bij stopzetten of studieverandering

3. Stopzetten en leerkrediet

  Zie: Leerkrediet en beëindigen van je contract en Leerkrediet en heroriënteren

  4. Stopzetten en studievoortgangsmaatregelen

  Vanaf 15 maart heeft het ook geen zin om een opleiding stop te zetten om te ontsnappen aan studievoortgangsmaatregelen (bindende voorwaarden en weigering tot inschrijving).

  5. Stopzetten na het tweede semester/ na de 2de kansexamenperiode/op het einde van het academiejaar

  Niet stopzetten!

  In dit geval heeft stopzetten enkel nadelen (kinderbijslag, studiebeurs, studiegeld, studievoortgangsmaatregelen, ...).

  Er is één enkele uitzondering en dit is indien je wil inschrijven als schoolverlater aan de VDAB.

  Verwittig wél je examensecretariaat indien je niet (meer) zal deelnemen aan de examens.

  6. Stopzetten en sociale gevolgen

  Stopzetten heeft sociale gevolgen: neem contact op met de Sociale Dienst m.b.t. de gevolgen voor je sociaal statuut i.v.m. kinderbijslag, studiebeurs, ...

  Contact: Sociale Dienst

  7. Stopzetten aan de UGent in de loop van het academiejaar en daarna inschrijven in een hogeschool van de AUGent in datzelfde academiejaar

  Indien je van plan bent in de loop van het academiejaar stop te zetten aan de UGent en je tijdens datzelfde academiejaar in te schrijven aan Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool of Hogeschool West-Vlaanderen (instellingen van de Associatie Universiteit Gent (AUGent)), vraag dan bij stopzetten het document 'Bewijs van stopzetten studies met het oog op heroriëntering'.

  Hiermee kan je, als je in de loop van hetzelfde academiejaar, inschrijft met een diplomacontract of creditcontract (geen examencontract) aan één van bovenvernoemde hogescholen, een korting krijgen op het verschuldigde studiegeld (het zgn vast gedeelte).

  Indien het 2de semester al voorbij is / de 2de kansexamenperiode al voorbij is/ het academiejaar bijna ten einde is en je dus niet meer in en voor ditzelfde academiejaar kunt inschrijven in een hogeschool, kan je niet genieten van dit voordeel: niet stopzetten dus (zie punt 5).

  8. Stopzetten van doctoraat

  Voor het doctoraat gelden andere regels bij stopzetten.

  Contact

  Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's