Veranderen van opleiding of afstudeerrichting

Opgelet: indien je was ingeschreven voor 2016-2017 en je wil veranderen van opleiding in 2017-2018, dan is dit een herinschrijving die je zelf online moet afhandelen en géén studieverandering.

Veranderen van opleiding

Voor 1 oktober

Indien je voor de start van het academiejaar wil veranderen van opleiding, vul je online het formulier voor studieverandering in, je ontvangt per mail een bevestiging zodra dit verwerkt is.

Voor je een studieverandering aanvraagt, controleer je of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

Tussen 1 oktober en 1 maart

Dit is  een laattijdige studieverandering. Hou er rekening mee dat de curriculumcommissie toelating kan geven, maar daarbij kan verbieden om bepaalde opleidingsonderdelen op te nemen.

Je wil niet meer deelnemen aan lessen, examens en/of herexamens van de eerstesemestervakken van je oorspronkelijke opleiding

 1. Doe een inschrijvingsaanvraag voor de nieuwe opleiding via Oasis. Je Facultaire studentenadministratie (FSA) ontvangt hiervan automatisch een bericht en zal je aanvraag onderzoeken;
 2. Je ontvangt een mail zodra je aanvraag is goedgekeurd;
 3. Pas nadat je deze toestemming ontvangen hebt,  schrijf je je in voor de nieuwe opleiding via Oasis;
 4. Vul online het formulier voor studieverandering in, je ontvangt per mail een bevestiging zodra dit verwerkt is. 

Je wil wél deelnemen aan lessen, examens en/of herexamens van de eerstesemestervakken van je oorspronkelijke opleiding

 1. Doe een inschrijvingsaanvraag voor de nieuwe opleiding via Oasis. Je Facultaire studentenadministratie (FSA) ontvangt hiervan automatisch een bericht en zal je aanvraag onderzoeken;
 2. Je ontvangt een mail zodra je aanvraag is goedgekeurd;
 3. Pas nadat je deze toestemming ontvangen hebt, schrijf je je in voor de nieuwe opleiding via Oasis en voeg je aan dat contract de tweedesemestervakken toe;
 4. Neem contact op met je Facultaire studentenadministratie (FSA) en vraag om de tweedesemestervakken van je oorspronkelijke opleiding uit je curriculum te verwijderen.

Na 1 maart

Vanaf 1 maart is inschrijven en dus ook veranderen van opleiding onmogelijk.

Veranderen van afstudeerrichting

Veranderen van afstudeerrichting binnen dezelfde opleiding is een wijziging aan je curriculum en dus geen verandering van opleiding.

Voor 15 november

 1. Neem contact op met je Facultaire studentenadministratie (FSA) om je curriculum leeg te maken;
 2. Vul online het formulier voor veranderen van afstudeerrichting in, je ontvangt per mail een bevestiging zodra dit verwerkt is;
 3. Neem opnieuw contact op met je Facultaire studentenadministratie (FSA) om je curriculum in orde te zetten.

Na 15 november

Vanaf 15 november heb je toelating nodig van de faculteit om eerstesemestervakken op te nemen. Opleidingsonderdelen uit het eerste semester schrappen uit je curriculum kan niet meer.

 1. Vul online het formulier voor veranderen van afstudeerrichting in, je ontvangt per mail een bevestiging zodra dit verwerkt is;
 2. Neem contact op met je Facultaire studentenadministratie (FSA) om je curriculum in orde te zetten.

Gevolgen van veranderen van opleiding

Examenkans

Je kan via veranderen van opleiding of afstudeerrichting geen bijkomende examenkansen verwerven voor een opleidingsonderdeel. Het is niet mogelijk om zich voor eenzelfde opleidingsonderdeel meer dan eenmaal per academiejaar in te schrijven.

Studiegeld

De eventuele terugbetaling van studiegeld bij veranderen van opleiding gebeurt volgens dezelfde regeling als voor uitschrijven. Bij veranderen van opleiding schrijf je immers strikt genomen uit voor de ene opleiding en schrijf je in voor een andere opleiding.

Leerkrediet

Zie Leerkrediet en heroriëntering

Veranderen van opleiding naar een andere instelling

In de loop van het academiejaar

Je wil je in datzelfde academiejaar inschrijven in een instelling van de AUGent: stopzetten

Indien je van plan bent in de loop van het academiejaar stop te zetten (uitschrijven) aan de UGent en je tijdens datzelfde academiejaar in te schrijven aan Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool of Hogeschool West-Vlaanderen (instellingen van de Associatie Universiteit Gent (AUGent)), vraag dan bij stopzetten het document 'Bewijs van stopzetten studies met het oog op heroriëntering'.

Hiermee kan je, als je in de loop van hetzelfde academiejaar, inschrijft met een diplomacontract of creditcontract (geen examencontract) aan één van bovenvernoemde hogescholen, een korting krijgen op het verschuldigde studiegeld (het zgn vast gedeelte).

Na het tweede semester/ na de 2de kansexamenperiode/op het einde van het academiejaar

Je wil je pas het volgende academiejaar inschrijven in een andere instelling: niet stopzetten

Op dit ogenblik heeft stopzetten (uitschrijven) enkel nadelen (kinderbijslag, studiebeurs, studiegeld, studievoortgangsmaatregelen, ...) zie Stopzetten

Contact