Puntenlijst (examenresultaten) (proclamatie)

Wanneer krijg ik mijn examenresultaten?

Na elke examenperiode wordt jouw puntenlijst ter beschikking (officiële term: 'proclamatie') gesteld via Oasis (zie Puntenlijst downloaden). Dit gebeurt ten vroegste na het afsluiten van de examenperiode en ten laatste op volgende data:

academiejaar 2016-2017:

 1. Vr 10 februari 2017 na afloop van de eerstesemesterexamenperiode (in geval van deliberatie: ten laatste op za 18 februari 2017);
 2. Za 8 juli 2017 na afloop van de tweedesemesterexamenperiode;
 3. Za 16 september 2017 na afloop van de tweedekansexamenperiode.

academiejaar 2017-2018:

 1. Vr 9 februari 2018 na afloop van de eerstesemesterexamenperiode (in geval van deliberatie: ten laatste op za 17 februari 2018);
 2. Do 5 juli 2018 na afloop van de tweedesemesterexamenperiode, behalve voor de specifieke lerarenopleiding: ten laatste op vr 6 juli 2018;
 3. Za 15 september 2018 na afloop van de tweedekansexamenperiode.

Hoe krijg ik mijn examenresultaten: puntenlijst downloaden?

 1. ga naar http://oasis.ugent.be en log in met jouw UGent code en paswoord (zelfde als voor de UGent-mail en Minerva);
 2. klik in het linker menu op 'curriculum' (met tussen haakjes de tweelettercode van de faculteit). Dan zie je jouw inschrijvingen per opleiding voor die faculteit;
 3. klik op het vierkantje van de afstudeerrichting waarvoor je de puntenlijst wil afdrukken. Er verschijnt een 'vinkje' in het vierkantje en de knop 'puntenlijst afdrukken' wordt beschikbaar;
 4. klik op de knop 'puntenlijst afdrukken'. De puntenlijst wordt aangemaakt en getoond in pdf-formaat. Afhankelijk van de instellingen van je browser (Internet Explorer of Firefox) kan het zijn dat de browser een bevestiging vraagt om de pdf te mogen ophalen;
 5. de puntenlijst wordt getoond in de pdf viewer van jouw computer, waardoor je ervoor kunt kiezen de puntenlijst op te slaan en af te drukken.

Codes en vermeldingen op de puntenlijst

Codes
Naast je score staat op de puntenlijst ook een resultaatcode vermeld die aangeeft of je al dan niet een creditbewijs hebt behaald of een getolereerd tekort en zo ja, in welk academiejaar dat precies gebeurde. Uit de code kan je ook afleiden of het gaat om de eerste of de tweede examenkans.

C = Creditbewijs behaald (bv. C 09 1 betekent dat je in academiejaar 2009-2010 een creditbewijs hebt verworven bij je eerste examenkans)

G = Getolereerd maar géén creditbewijs. Dit betekent dat je minder dan 10/20 hebt behaald, maar dat dit tekort wordt getolereerd en dat je geslaagd wordt verklaard voor dat deliberatiepakket. Je hoeft geen examen meer af te leggen voor opleidingsonderdelen waarbij je een G-code hebt gekregen, maar je krijgt er geen creditbewijs voor en je krijgt ook geen leerkrediet terug. Het staat je echter wel vrij om je tweede examenkans toch te benutten in augustus/ september om alsnog een creditbewijs te behalen. Contacteer hiervoor je facultaire studentenadministratie.
Meer informatie over de deliberatieregels vind je in artikels 68 en 72 van het Onderwijs- en examenreglement.

PASS = geslaagd (zonder examenscore op 20)

FAIL = niet geslaagd

ZIEK = ziek

AFWE = afwezig

BDRG = bedrog

ONBK = examencijfer onbekend

VRST = vrijstelling

STOP = inschrijving stopgezet

Percentiel

In de kolom 'percentiel' op de puntenlijst vind je meer info over hoe jouw examenresultaat zich verhoudt tot de resultaten van je geslaagde medestudenten.

Het percentiel wordt weergegeven als A(B)C waarbij

 • A staat voor het percentage medestudenten dat strikt lager scoort dan jijzelf;
 • B staat voor het percentage van medestudenten dat dezelfde score als jij heeft behaald;
 • C staat voor het percentage van medestudenten dat strikt hoger scoort dan jijzelf.

Meer info over hoe jouw resultaat zich verhoudt tot de resultaten van je medestudenten (o.a. grafieken met de scoredistributie per opleidingsonderdeel), vind je op http://oasis.ugent.be. Klik in het linkermenu op 'Mijn cursussen'.

Studievoortgangsmaatregelen

Via je puntenlijst worden niet alleen je examenresultaten, maar ook de jou opgelegde studievoortgangsmaatregelen, zoals bindende voorwaarden en weigering tot inschrijving, bekend gemaakt.

Beslissing van de examencommissie

Indien de examencommissie heeft beraadslaagd over  je deliberatiepakket(ten) en/of over je volledige opleiding, wordt ook die beslissing van de examencommissie (“geslaagd/ niet geslaagd” en eventuele graad van verdienste) meegedeeld op je puntenlijst.

Berekeningswijze van de totaalscore bij een volledig deliberatiepakket

De totaalscore die is weergegeven bij een volledig deliberatiepakket, is het gewogen gemiddelde van de examenresultaten waarbij de studiepunten als gewicht worden gehanteerd.

Graad van verdienste bij het slagen voor een volledige opleiding

De cesuren voor het toekennen van de graad van verdienste zijn als volgt vastgelegd:

 • vanaf 500/1000: geslaagd op voldoende wijze
 • vanaf 675/1000: geslaagd met onderscheiding
 • vanaf 750/1000: geslaagd met grote onderscheiding
 • vanaf 825/1000: geslaagd met de grootste onderscheiding

De berekening van de score op basis waarvan de graad van verdienste voor de opleiding wordt toegekend, gebeurt in de meeste faculteiten op eenzelfde wijze: de totaalscore voor de graad van verdienste is in de meeste gevallen het gewogen gemiddelde van de examenresultaten, waarbij de studiepunten als gewicht worden gehanteerd.

In enkele faculteiten zijn er echter specifieke berekeningswijzen voor de score op 1000 (zie volgens de bepalingen van de faculteit).

Vragen?

Wie vragen heeft, kan terecht bij professoren en assistenten voor feedback of bij het monitoraat voor een gesprek over studievoortgang en/ of studieaanpak.

Indien je gerede twijfel hebt bij de examenbeslissingen van de afgelopen examensessie, dan kan je daartegen in beroep gaan via een aangetekend schrijven aan de rector van de UGent (Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent) ten laatste op de vijfde kalenderdag na de proclamatie. Gelieve het beroepschrift ook te mailen naar ombuds@ugent.be . Meer informatie over de interne beroepsprocedure vind je in artikel 95 van het Onderwijs- en examenreglement.

Contact

Facultaire studentenadministratie

Gerelateerde inhoud