Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

 

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) van de faculteit Wetenschappen is verantwoordelijk voor :

 • toezicht op de kwaliteit van de opleidingsprogramma's;
 • toezicht op de gehanteerde onderwijsvormen;
 • toezicht op de studiebegeleiding voor studenten (trajectbegeleiding en ombudsdienst);
 • toezicht op de kwaliteit van de infrastructuur van het onderwijs;
 • de praktische ondersteuning bij verzorging van brochures van de opleidingen en van de studiegids;
 • de organisatie, de verwerking van de resultaten en de opvolging van de evaluatie van het onderwijs door de studenten;
 • de ondersteuning en de opvolging van de onderwijsvisitaties.

CKO-vergaderingen 2016 - 2017

27 oktober, 20 december, 26 januari, 7 maart, 18 mei, 19 september

  Remediëringen aan het onderwijs op basis van feedback uit de onderwijsevaluaties

  Samen met de opleidingscommissies en de lesgevers zet de CKO zich in om opvolging te geven aan de feedback van studenten, zowel uit de onderwijsevaluaties als doorheen het jaar. Deze remediëringen worden jaarlijks opgenomen in een overzichtsdocument dat om privacy-redenen alleen beschikbaar is voor de CKO-leden. Studenten kunnen informatie over de verbeteracties voor hun opleiding opvragen bij de vertegenwoordigers in de CKO of de Opleidingscommissie.

  Referentiekader Onderwijsevaluaties Faculteit Wetenschappen 

  referentiekader evaluaties 2016-2017 Semester 1 (consulteerbaar voor docenten, na inloggen)

  Samenstelling CKO 2016-2017

  Conform het Huishoudelijk Reglement dienen in de onderwijscel te worden opgenomen:

  • een door elke opleidingscommissie aangesteld ZAP-lid;
  • vier AAP-leden uit elk van de vier groepen opleidingen;
  • vier studenten.

  De decaan, de vertegenwoordiger van de faculteit in de Raad van Bestuur, de trajectbegeleider en de beleidsmedewerker onderwijsondersteuning nemen zonder stemrecht deel aan de vergaderingen. De beleidsmedewerker kwaliteitszorg woont de vergaderingen bij als secretaris, zonder stemrecht.

  Voorzitter

  • Onderwijsdirecteur: Mieke Adriaens

  ZAP-leden

  • Wiskunde: Marnix Van Daele (plaatsvervanger: Hendrik Van Maldeghem)
  • Fysica en Sterrenkunde: Jan Ryckebusch (plaatsvervanger: Christophe Detavernier)
  • Informatica - Wiskundige Informatica: Gunnar Brinkmann (plaatsvervanger: Peter Dawyndt)
  • Chemie - Chemistry: Zeger Hens (plaatsvervanger: Katrien Strubbe)
  • Biologie - Biology: Dominique Adriaens (plaatsvervanger: Luc Lens)
  • Biochemie en Biotechnologie - Biochemistry & Biotechnology: Bart Devreese (plaatsvervanger: Wim Declercq)
  • Geologie - Geology: Stephen Louwye (plaatsvervanger: Johan De Grave)
  • Geografie en Geomatica - Geografie - Geomatica en Landmeetkunde - Hydrography B: Veerle Van Eetvelde (plaatsvervanger: Alain De Wulf)
  • Bioinformatics: Kathleen Marchal (plaatsvervanger: Lieven Clément)
  • Physical Land Resources: Kristine Walraevens (plaatsvervanger: Rudi Goossens)
  • Agro- & Environmental Nematology: Wim Bert (plaatsvervanger: Bart Braeckman)
  • EMBC+: Marleen De Troch (plaatsvervanger: Olivier Declerck)
  • Marine & Lacustrine Science and Management: Ann Vanreusel (plaatsvervanger: Olivier Declerck)
  • Statistical Data Analysis: Els Goetghebeur (plaatsvervanger: Stijn Vansteelandt)
  • Plant Biotechnology - Biosafety in Plant Biotechnology: Sofie Goormachtig
  • Space Studies: Herwig Dejonghe
  • Weather and Climate Modeling: Piet Termonia

  AAP-leden

  • Groep Wiskunde- Fysica & Sterrenkunde- Informatica- Wiskundige Informatica- Statistical Data Analysis- Space Studies: Nico Van Cleemput (plaatsvervanger: Jonas Joos)
  • Groep Chemie- Chemistry- Biochemie en Biotechnologie- Biochemistry & Biotechnology- Bioinformatics- Plant Biotechnology- Biosafety in Plant Biotechnology: Sofie Van Damme (plaatsvervanger: Nick Vangheluwe)
  • Groep Biologie- Biology- Agro- & Environmental Nematology- EMBC+- Marine & Lacustrine Science and Management: Carl Van Colen (plaatsvervanger: Olivier Leroux)
  • Groep Geografie en Geomatica- Geografie- Geomatica en Landmeetkunde- Geologie- Geology- Physical Land Resources- Weather & Climate Modeling- Hydrography B: Mathijs Dumon (plaatsvervanger: Elien De Pelsmaeker)

  Studenten

  • Groep Wiskunde- Fysica & Sterrenkunde- Informatica- Wiskundige Informatica- Statistical Data Analysis- Space Studies: Toon Baeyens (Wiskunde)
  • Groep Chemie- Chemistry- Biochemie en Biotechnologie- Biochemistry & Biotechnology- Bioinformatics- Plant Biotechnology- Biosafety in Plant Biotechnology: Margaux De Meyer (Biochemie en Biotechnologie)
  • Groep Biologie- Biology- Agro- & Environmental Nematology- EMBC+- Marine & Lacustrine Science and Management: Silke Goelen (plaatsvervanger : Lander Neuskens) (Nematology)
  • Groep Geografie en Geomatica- Geografie- Geomatica en Landmeetkunde- Geologie- Geology- Physical Land Resources- Weather & Climate Modeling- Hydrography B:  Paulien Remmerie (Geografie)

  Leden van de kwaliteitscel zonder stemrecht

  • decaan: Herwig Dejonghe
  • vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur: Isabel Van Driessche
  • beleidsmedewerker kwaliteitszorg (secretaris): Charlotte De Volder
  • beleidsmedewerker onderwijsondersteuning: Tine Lievrouw
  • trajectbegeleider: Beata De Vliegher