Document acties

Visie op onderwijsinnovatie

De Universiteit Gent profileert zich als een "onderzoeksuniversiteit". Dit betekent dat in de opleidingen van onze universiteit de student als "actief lerende onderzoeker" centraal staat. Dit heeft uiteraard zijn weerslag op zowel de inhoudelijke uitwerking van de opleidingen als de keuze van onderwijsconcepten en de kwaliteitszorg. Onderwijsvernieuwing wordt hierbij gezien als een mechanisme voor het bereiken van onderwijskwaliteit. De Universiteit Gent hanteert een gedecentraliseerd systeem van onderwijskwaliteitszorg waarbij de faculteiten voor de feitelijke uitvoering van de onderwijsvisie verantwoordelijk zijn. Sedert een aantal jaren beschikken de faculteiten over zelfstandig te beheren budgetten voor onderwijsinnovatie.


Om de student op te leiden tot actief lerende onderzoeker is de laatste jaren de onderwijsaanpak al danig veranderd. Ook de elektronische leeromgeving Minerva en de recent ontwikkelde toetsomgeving Curios hebben ondertussen al een belangrijke plaats gekregen binnen het universitaire onderwijs. Recent ligt de focus ook op studentgecentreerd onderwijs. Eén van de projecten die daarbij aansluit is het aanbieden van lesmateriaal via weblectures. Op deze manier bepaalt de student zelf  plaats, tijdstip en tempo van zijn leerproces.


Binnen de faculteit wetenschappen werd het onderwijsinnovatie beleid ondergebracht in de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning. De medewerkers Onderwijsinnovatie rapporteren aan de  onderwijsdirecteur van de faculteit wetenschappen, prof. Annemie Adriaens. Voor een overzicht van de lopende onderwijsvernieuwingsprojecten aan de Universiteit Gent verwijzen we door naar: https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/kwaliteitszorg/oiprojecten