programma in studiegids
Document acties

Bachelor in de Biologie

Het leven op aarde heeft je altijd al gebiologeerd? Je wil alles weten van Anatomie tot Zoölogie? En je wil de geheimen kennen van de ontwikkeling van nieuwe levende organismen op aarde? Dan is deze opleiding iets voor jou.

Even duidelijk stellen

Wat is het verschil tussen de opleidingen Biologie en Biochemie Biotechnologie. Biochemie Biotechnologie kan beschouwd worden als een huwelijk tussen biologie en chemie. Deze opleiding beperkt zich tot de chemie van levende materie, terwijl biologie veel dieper ingaat in de leer van planten, dieren, zwammen en micro-organismen.

Probleemstellingen

-Wat zijn de eigenschappen van het celmembraan?
-Welke meerwaarde heeft ontwikkelingsbiologie?
-Wat voor onderzoek verricht een mycoloog?
-Hoe voer je een gradiëntanalyse uit?
-Welke diversiteit kennen eencellige eukaryoten?
-Hoeveel verschillende plantenziekten bestaan er?

Toepassingen en onderzoek

Biologie heeft een heel divers aanbod van toepassingsvelden die hun gading vinden in verschillende sectoren als landbouw, geneeskunde, farmaceutica, milieuzorg, chemie, overheid en levensmiddelenindustrie.
 
De onderzoeksgroepen van de faculteit Wetenschappen werken nauw samen met de Plantentuin. Zo wordt daar onderzoek verricht over de anatomische veranderingen tijdens het verouderingsproces bij enkele bamboesoorten. Dit onderzoek moet de geschikte leeftijd van de verschillende bamboesoorten aantonen voor de houtplatenindustrie.

Het instituut voor natuur- en bosonderzoek bestudeert onder andere de vismigratie en zet de verschillende knelpunten in kaart.

Opleiding

Tijdens het eerste bachelorjaar worden de algemene basisvakken waarop de fundamenten van de biologie steunen uitvoerig gegeven, zoals Fysica, Wiskunde, Algemene Scheikunde en Organische scheikunde. Daarnaast wordt er op een synthetische manier een overzicht gegeven van het planten- en dierenrijk, van de genetica en van de geologie op aarde.

In het tweede bachelorjaar is er gekozen voor een vakkenpakket om de studenten
voldoende diepgang te geven over de verschillende deeldisciplines binnen de biologie en als basis van de verschillende majors die in de masteropleiding worden voorgesteld.
Daarnaast wordt het vak Statistiek met het oog op de interpretatie van resultaten van experimenten en metingen besproken. Biologische excursies bieden de mogelijkheden om zowel geografische regio's met hun fauna en flora van België te leren kennen, als enkele belangrijke Wetenschappelijke instituten te bezoeken.

In het derde bachelorjaar worden enkele biologische basisvakken uitgediept. Je kan zelf een groot stuk van je programma vorm geven en invullen met biologische vakken, of vakken uit een andere discipline of zelfs naar een buitenlandse universiteit trekken. Belangrijk is ook de bachelorproef waarbij de student zich kan bekwamen in een zelfstandig wetenschappelijk werk.