programma in studiegids
Document acties

Bachelor in de Biochemie en de Biotechnologie

Ben je geïnteresseerd in de chemische processen van alles wat leeft? Wil je weten hoe bacteriën werken en onderling communiceren? De moleculaire architectuur van mens, plant en dier zeggen je wel wat? En je wil je verdiepen in de DNA-technologie? Twijfel dan niet langer, want deze opleiding is iets voor jou!

Probleemstellingen

-Wat zijn stress-resistente planten?
-Hoe wekken cellen energie op?
-Kan xenotransplantatie al toegepast worden?
-Wat zijn schadelijke gisten?
-Bij welke stof hebben we te maken met een   
  Krebs-cyclus?
-Hoe werkt genetische manipulatie?
-Wanneer is er sprake van een paramyxovirus?

Toepassingen en onderzoek

De opleiding biochemie en biotechnologie is een belangrijke schakel voor later onderzoek in de genetica en DNA-technologie. Genetische manipulatie van planten moet leiden tot betere en gezondere voedingswaren. Dieren die hun organen leveren en die bij mensen ingeplant kunnen worden, moet het mogelijk maken mensenlevens te redden.
Genetische afwijkingen corrigeren moet door nieuwe gentechnologieën genezing bieden.
Om alles zonder neveneffecten te laten verlopen, zal er nog een lange weg binnen de biochemie biotechnologie afgelegd worden.

Opleiding

In het eerste bachelorjaar staan de basiswetenschappen centraal: wiskunde, fysica, biologie en chemie. Daarnaast krijg je ook een vak informatica.

Het tweede bachelorjaar worden de opleidingsonderdelen specifieker voor de opleiding. De moleculaire levenswetenschappen als biochemie, gentechnologie en genetica komen dit jaar aan bod. Ook het vak statistiek hoort binnen deze opleiding thuis.

In het derde bachelorjaar wordt een aanvulling gegeven van vakken van het voorgaande opleidingsjaar. In dit jaar zal je ook een bachelorproject moeten verrichten waar je je competenties van de drie bachelorjaren kunt toepassen om een onderzoeksopdracht tot een goed einde te brengen.

Meer info? 

 Website van de opleiding.