Document acties

Weather and Climate Modeling

De studie van de atmosfeer krijgt de laatste jaren heel wat maatschappelijke aandacht. Het optreden van extreem weer (zoals hittegolven, zware stormen, overstromingen, …) en de klimaatproblematiek baren de beleidsmakers steeds meer zorgen.

Weer en klimaat zijn sterk verbonden met elkaar. Het weer bepaalt het klimaat en omgekeerd zal een veranderend klimaat zich het eerst laten voelen in het voorkomen van extremer weer. Numerieke atmosferische modellen kunnen niet meer weggedacht worden uit het huidige meteorologische en klimatologische onderzoek. Bijkomend verschuift de focus in het klimaatonderzoek steeds meer naar de lokale gevolgen van klimaatsveranderingen, wat betekent dat numerieke modellen met een hoge resolutie ontwikkeld moeten worden. Zulke modellen worden eveneens gebruikt voor weersvoorspellingen.

Dit postgraduaat is erop gericht om mensen met een wetenschappelijke achtergrond op korte tijd klaar te stomen voor een onderzoeksjob in de atmosferisch modellering van weer en klimaat. De inhoud van deze opleiding leunt zeer dicht aan bij de huidige uitdagingen waarmee ALADIN (http://www.cnrm.meteo.fr/aladin/) en HIRLAM (www.hirlam.org) geconfronteerd worden. Deze internationale consortia ontwikkelen en onderhouden het Europese HARMONIE-systeem dat gebruikt wordt voor het maken van numerieke weersvoorspellingen en voor klimaatonderzoek.

In het eerste semester krijgt men een basistraining in meteorologie, klimatologie en numerieke analyse. Tijdens het tweede semester komen (internationale) specialisten uit verschillende domeinen les geven over atmosferische modelleren, data assimilatie, voorspelbaarheid, luchtvervuilingsmodellen, remote sensing, ….

Het postgraduaat 'Weather and Climate Modeling' wordt gegeven in samenwerking met het KMI. Opdat de opleiding zeer nauw zou aansluiten bij het huidige onderzoek, worden de lessen gegeven door onderzoekers die dagelijks geconfronteerd worden met de problematiek, werkzaam bij onder meer het KMI, Belgocontrol, VITO, ALADIN, HIRLAM,..

 Geinteresseerd? Neem zeker eens een kijkje op http://www.wcm.ugent.be.