Document acties

Onbezoldigde medewerkers

De erkenning loopt per academiejaar en is jaarlijks te hernieuwen.

Het dossier bevat

  • Een gemotiveerde aanvraag door de vakgroepvoorzitter of het diensthoofd
  • Een ingevulde en ondertekende verklaring op eer
    (zie sjabloon voor de aanvraag voor een erkenning gedurende acjr. 2014-2015)
    (zie sjabloon voor de aanvraag voor een erkenning gedurende acjr. 2015-2016)

Eventueel het advies van de vakgroepraad (niet verplicht)

Uitgebreidere info is te vinden op de infosite van DPO of in het reglement.

Bij aanvang van het opstellen van een dossier voor een niet-Belgische medewerker is het raadzaam vooraf contact op te nemen met Regine Coolen (5043).

Aanvragen worden bezorgd aan Regine Coolen, ter agenderen op de faculteitsraad.