Vrijwillige medewerkers of onbezoldigde postdoctorale medewerkers

De erkenning wordt aangevraagd per academiejaar of voor de rest van het academiejaar. Ze is jaarlijks te hernieuwen, hiervoor doen we in het voorjaar een oproep naar de vakgroepen.

Het dossier bevat

 1. Een gemotiveerde aanvraag door de vakgroepvoorzitter of het diensthoofd. Eventueel het advies van de vakgroepraad (niet verplicht)
 2. Een ingevulde en ondertekende verklaring op eer. Dit mag een scan zijn.

(zie sjabloon voor de aanvraag voor een erkenning gedurende acjr. 2016-2017)

  3. Niet-Belgische medewerkers:

  • Unieburgers:
   • Als de medewerker voor langere periodes dan 3 maand in België verblijft is een kopie van de verblijfskaart nodig, die geldig moet zijn voor de periode van de aanvraag van de erkenning.
   • Als de medewerker voor kortere periodes dan 3 maand in België verblijft is hierover een ondertekende verklaring op eer van de collega proximus nodig en een kopie van het paspoort of de identiteitskaart. 
  • Niet-Unieburgers: kopie van verblijfskaart, die geldig moet zijn voor de periode van de aanvraag van de erkenning. 

 

Uitgebreidere info (oa. over verzekering) is te vinden op de infosite van DPO of in het reglement.

Aanvragen worden bezorgd aan