Zorg voor de samenleving

Voor de maatschappelijke thema’s oncologie, gezonde voeding en verkeersveiligheid wil de UGent tijdens het vieringjaar een extra inspanning leveren.

Dankzij het fondsZorg voor de samenleving’ kan iedereen bijdragen aan onderzoeksprojecten rond deze thema’s:

Zorg voor de patiënt: revalidatie en re-integratie, ondersteuning van kankerpatiënten

Kanker blijft één van de meest prominente ziekten in onze maatschappij. Zowel verschillende onderzoeksgroepen van de UGent als klinische diensten van het UZGent hebben een zeer grote expertise op het gebied van onderzoek en behandeling van kanker.

Zorg voor een veilige samenleving: verkeersveiligheid en -preventie

De UGent, als universiteit in de grootste studentenstad, wil mee investeren in een veiligere samenleving in het verkeer, met daarbij extra aandacht en zorg voor de zwakke weggebruiker.

Vanuit de verschillende faculteiten en vanuit verschillende disciplines voert de UGent actief onderzoek rond het thema ‘verkeersveiligheid en –preventie’.

Zorg voor een veilige samenleving: gezonde en veilige voeding /duurzaamheid

Veel mensen zijn op zoek naar gezonde en veilige voeding. Toch lopen de meningen uiteen wat nu veilig en gezond is. Onder het thema ‘gezonde en veilige voeding’ gaat de UGent de dialoog met de bevolking en wil ze hierop sterk inzetten.

 

Ook u kan bijdragen!

Iedereen kan aan dit wetenschappelijk onderzoek bijdragen door een gift over te maken op rekeningnummer IBAN: BE26 3900 9658 0329 met als mededeling ‘Zorg voor samenleving’. Vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

Meer info?