Toekomst

Ambitie

Welke rol wil de UGent de komende 200 jaar spelen?

200 jaar Universiteit Gent is een symbolisch scharnierpunt voor de UGent. We blikken niet enkel terug op onze rijke geschiedenis, maar kijken vooral vooruit en stellen ons de vraag welke rol we als universiteit in de toekomst willen spelen.

Samen met de maatschappij en onze stakeholders is 2017 hét uitgelezen moment om die vooruitblik vorm te geven. Welke troeven heeft de UGent in huis? Hoe kan de UGent in de toekomst de maatschappij (nog meer) ten dienste zijn? Wat vindt de maatschappij zelf over de rol van de universiteit in de toekomst?

Net daarom wordt 200 jaar UGent veel méér dan een viering. We willen in 2017 de sleutels aanreiken om de universiteit van de toekomst te openen.

De Universiteit Gent wil:

  • Mee zorgen voor de samenleving
  • Mee nadenken over de uitdagingen waarmee de maatschappij nu worstelt
  • Mee zoeken naar innovatieve, vooruitstrevende en technologische oplossingen én antwoorden bieden.

Ambitieus? Inderdaad, maar we zijn het aan onze 200 jaar rijke geschiedenis verplicht.

UGent 20.0: een geschiedenis vol toekomst

Innovatie, vooruitgang en ontwikkeling

Onderzoek koppelen aan maatschappelijke relevantie. Zo willen we impact hebben op lokaal, nationaal en internationaal vlak. Als universiteit staan we voor een instelling die ruimdenkende studenten vormt, voortstuwt en hun horizonten verruimt.

Continue stroom van vernieuwing

Die gedachte van vooruitgang en innovatie is niet nieuw. Al in 1817 werd de Universiteit Gent opgericht in een wijzigende maatschappelijke context en evolueerden we mee op een stroom van vernieuwing. Al van bij de start stond de UGent 1.0 in de steigers.

Durf denken over de universiteit van de toekomst

Echter, tijdens 200 jaar UGent wensen we niet te kijken naar the next version. Onze ambitie reikt verder. Geen UGent 2.0, maar een UGent 20.0. 20 is ook de maximale score die aan de universiteit kan behaald worden, en staat dus voor de hoogste kwaliteit.

UGent 20.0 is niet de UGent van vandaag, niet de universiteit van morgen; het is de Universiteit van de Toekomst. Aan ons om die maximale kwaliteit te bereiken, en te durven denken aan die universiteit die nog niet is uitgevonden.