De faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent viert in 2016-2017 haar 200-jarig bestaan!

BaudeloobibliotheekOp 9 oktober 1817 werd in de troonzaal van het Gentse stadhuis de Rijksuniversiteit Gent plechtig geïnstalleerd. De Faculteit Rechtsgeleerdheid kon, als één van de vier faculteiten bij de stichting, rekenen op een professoraal korps van maar liefst 3 professoren, op een universiteitsbreed kader van in totaal 14 hoogleraren en 1 lector. De 4 faculteiten samen telden in hun eerste jaar 190 studenten. Het Gentse stadsbestuur stelt het terrein van het oude jezuïetenklooster tussen de Voldersstraat, de Korte Meer en de Lange Meer (huidige Universiteitstraat) ter beschikking om als hoofdsite van de universiteit te dienen. De Faculteit Rechtsgeleerdheid wordt aanvankelijk gehuisvest in de Baudeloobibliotheek, en verhuisde slechts in het begin van de 20ste eeuw naar de Universiteitstraat.

200 jaar later is enkel de locatie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid op de historische hoofdsite ongewijzigd gebleven. Vandaag steunt de faculteit op een academisch korps van meer dan 70 professoren, 130 assistenten en 55 onderzoekers, die onderwijs verstrekken aan meer dan 3.800 studenten. De Gentse rechtsfaculteit wordt vandaag niet enkel alom geprezen voor de hoogstaande kwaliteit van het onderwijs in de rechten en de criminologie. Ze vormt ook een creatieve broeihaard van intellectueel talent en een bron van kritische opinievorming in het maatschappelijk debat.

De faculteit heeft dus, als gevestigde waarde binnen een universiteit van respectabele leeftijd, vele redenen om haar tweehonderdste verjaardag te vieren. De festiviteiten zullen op gepaste wijze de rijke geschiedenis en de maatschappelijke rol van de universiteit als kennisinstelling weerspiegelen.

Facultaire gebouwenActiviteiten