Historisch congres Gent-Luik

Op 20 en 21 september 2017 organiseren de rechtsfaculteiten van Gent en Luik een congres over de geschiedenis en de toekomst van deze rechtenfaculteiten.

Op de eerste dag in Gent komt de geschiedenis aan bod: die van de beide rechtsfaculteiten én van meerdere belangrijke figuren uit hun geschiedenis.

Op dag 2, in Luik, wordt gekeken naar de toekomst, zowel van de opleiding, van het onderzoek als van de universiteit als geheel in een wereld waarin onderwijs en onderzoek steeds meer gecommercialiseerd worden.