21ste Maritiem Symposium (2017)

'Vlaanderen-Nederland: één poort naar Europa?'

Gent, 24 mei 2017

Vlaanderen en Nederland, neem de landsgrens weg en je krijgt één gebied dat met de Schelde-Rijndelta, zijn havens en transportinfrastructuur de voornaamste toegangspoort tot het Europese continent en de belangrijkste deur van Europa naar de wereld vormt. Concurrentie gaat binnen dat gebied steeds meer hand in hand met samenwerking, rond thema’s als toegankelijkheid, beloodsing of hinterland. Oude tegenstellingen blijven soms overeind, andere vervagen of verdwijnen.

Hoe ver gaat die samenwerking vandaag en hoe ver kan ze morgen reiken? Waar is ze zinvol (en waar niet)? Welke struikelblokken liggen nog in de weg? Waar kan beleid het pad effenen? Wat mag van de geplande fusie tussen de haven van Gent en Zeeland Seaports verwacht worden?

Het zijn onderwerpen die centraal staan in het programma van het 21ste Maritiem Symposium dat het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent op woensdag 24 mei organiseert. Mensen uit de praktijk, beleidsverantwoordelijken en academici zullen hun visie brengen en antwoorden op de vragen die u hen wil stellen. Korte presentaties afgewisseld met interactie en met de insteek van een historica staan borg voor een boeiende stand van zaken in een dossier dat alleen nog maar aan actualiteit kan winnen.

Het Maritiem Symposium staat dit jaar in het teken van 200 jaar Universiteit Gent. De UGent dankt zijn ontstaan in 1817 aan Willem I. De koning van de toen even Verenigde Nederlanden gaf Gent ook zijn eerste zeekanaal naar Terneuzen.

Praktische informatie

Plaats: Congrescentrum Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent

Inschrijvingsprijs: € 200.

De kmo-portefeuille kan hiervoor aangewend worden.

Dit inschrijvingsgeld omvat deelname aan de studiedag, het documentatiemateriaal, koffie, lunch en afsluitende borrel.

(Inschrijvingsprijs voor studenten: € 50.)

Het aantal deelnemers is beperkt. Indien nodig, behouden de organisatoren zich het recht voor deelnemers te weigeren.

Bij de Orde van Vlaamse Balies is een aanvraag tot erkenning als permanente vorming ingediend (6 juridische punten).

Inschrijven

Inschrijving gebeurt elektronisch via de website van Gandaius (of door het terugsturen van de inschrijvingskaart van de folder).

Betaling dient pas te gebeuren na ontvangst van de factuur, door overschrijving van het verschuldigde inschrijvingsgeld op het bankrekeningnummer BE59 3900 9658 0026 (met vermelding van het factuurnummer) van Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent.

Uiterste inschrijvingsdatum: maandag 22 mei 2017!

Verdere inlichtingen

Maritiem Instituut / Gandaius Permanente Vorming
Universiteitstraat 4
9000 Gent
T +32 9 264 67 58

www.law.ugent.be/gandaius/gpv/marsympo.html