Nieuwjaarsreceptie Alumni Gentse Archeologen

Voor wie
Alumni
Wanneer
18-01-2020 van 12:30 tot 15:30
Waar
Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent
Door wie
Alumni Gentse Archeologen
Contact
Jean.Bourgeois@ugent.be
Website
https://www.facebook.com/AlumniGentseArcheologen/
Voeg toe aan mijn agenda

14.30, Lezing – 15.30-17.30: Nieuwjaarsreceptie
Dr. Gertjan PLETS (Universiteit Utrecht, Alumnus Gentse Archeologie)

Archeologische monumenten en artefacten positioneren zich vaak als belangrijke ankerpunten voor de natie. Omdat de bevolking identiteit ontleent aan erfgoed is archeologie politiek relevant in de begrenzing en normalisering van de natie. Bijdragen uit de theoretische archeologie argumenteren dan ook dat archeologen, vaak onbewust, belangrijke actoren zijn in het nationalistisch speelveld. In deze lezing wordt onderzocht hoe archeologie als discipline en praktijk in België zowel beïnvloedt is door nationalistische denkkaders en actief gepolitiseerde nationale grenzen versterkt. Er is specifieke aandacht zijn voor de opkomst van een ‘Vlaamse’ archeologie. De argumentatie in deze lezing steunt op een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van alle archeologische documenten en rapporten over het grondgebied Vlaanderen gepubliceerd sinds 1945. Technieken uit de digital humanties en de antropologie werden gebruikt om te analyseren hoe archeologische denkkaders zijn geëvolueerd en welke alledaagse routines en infrastructuren daar aan de grondslag van liggen.

Gertjan PLETS studeerde Archeologie aan onze Alma Mater in 2009. Daarna doctoreerde hij er in 2013 met als onderwerp Heritages in the Making. Social embodiement of cultural heritage objects and places in the multicultural Altai Republic. Na verschillende Jaren verbonden te zijn aan Stanford University, bij Ian Hodder en Lynn Meskell, keerde Gertjan Plets terig naar Europa.

Gertjan Plets is nu assistant professor in de erfgoed studies en archeologie aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek spitst zich toe op de politiek van erfgoed bewaring en archeologische theorie. Tijdens zijn doctoraat aan de UGent onderzocht hij hoe erfgoed werd gebruikt in Siberië bij het vormen van een nieuwe Russische natie na de val van de Sovjet Unie. Sinds zijn postdoc aan Stanford University is hij breder geïnteresseerd geraakt in hoe archeologen denken en worden beïnvloed door hun politiek veld.