Finished research projects

Ongoing research projects | Future research projects | PhD / Doctorate | Publications

 

The following finished research projects have been carried out by or in cooperation with the department of Agricultural Economics:

Farm management, Agricultural policy and rural environmental economicsAgro-food marketing and consumer behaviorAgricultural economics of developing countries

 

Farm management, Agricultural policy and rural environmental economics

Rural development

Rural environmental economics

Farm management

 • Wijkers en blijvers in de Vlaamse Land- en tuinbouw
 • Overlevingsstrategieën van Vlaamse landbouwers
 • Economisch-ecologische modellering ter ondersteuning van beslissingsproblemen in de melkveehouderij
 • Mogelijkheden van nutriëntenbalans op bedrijfsniveau
 • Socio-economische studie van de landbouw in het krekengebied
 • Onderzoek naar de mogelijkheden van beheerslandbouw ter invoering van milieuvriendelijke landbouwmethoden
 • Problematiek van de installatie in land- en tuinbouw
 • Landinrichtingsproject Leie-Schelde: Mogelijkheden voor tuinbouwconcentratie
 • Uitwerken van een dynamisch simulatiemodel i.v.m. de ecologische en economische gevolgen van beheersmaatregelen op bedrijfs- en beleidsniveau
 • Onderzoek naar de integratie van economische en ecologische objectieven van grasland en groenvoedergewassen: ontwikkeling van een simulatiemodel
 • Impact Nitraatbeleid op de Structurele Ontwikkeling en Competitiviteit van de Vlaamse Varkenshouderij
 • Effecten van normering op bedrijfsorganisatie en -structuur in de landbouw
 • Haalbaarheidsstudie van pesticide-reductieprogramma's; uitwerken van scenario's en evaluatie van het impact en het relatief belang van beperkte maatregelen.
 • Beheersovereenkomsten op grasland : invloed op de productie en de kwaliteit. Inpasbaarheid op bedrijfsniveau
 • Bepalen van de optimale bezettingsdichtheid van landbouwhuisdieren gehuisvest in groep in relatie tot ruimtelijke behoeften, bedrijfsrendabiliteit en maatschappelijke acceptatie
 • Social farming

Agricultural policy

Organic farming

Agro-food marketing and consumer behavior

 

Agricultural economics of developing countries

 • Interuniversity cooperation with the University of Sokoïne (Morogoro)
 • Evaluation of black economic empowerment South Africa
 • EU Tempus programma Mongolia
 • Gestion sociale de l’eau d’irrigation au Maroc
 • Pro poor livestock policy: Uganda
 • Evaluation of recent food security interventions in Makueni district, Kenya
 • EU Tempus programme Georgia
 • Evaluation of the agricultural projects in Kwazulu-Natal (South Africa)
 • Evaluation of international agricultural research projects in Zimbabwe, Kenya and Uganda
 • Competitiveness of the South African Agro Industry
 • Marketing Chain management of agricultural products in Tanzania