De vakgroep Landbouweconomie verzorgt onderwijs en doet onderzoek naar economische en maatschappelijke vraagstukken in de landbouw, voeding en bio-systeem omgeving. We bestuderen en doceren over socio-economische aspecten van landbouw, voeding, milieu en over het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen op verschillende niveaus met regionale en internationale toepassingen. We nemen deel aan het maatschappelijke debat in de thema’s.