Landbouwstudiedag: Overleeft de landbouwer de vierde industriële revolutie?

landbouwstudiedag.ugent.be

landbouwstudiedag.pgn

 

Woensdag 8 februari 2017 - Gent

Presentaties downloaden

 

Inhoud

Nieuwe technologie en automatisatie brengen landbouwers in het centrum van een cluster van verschillende soorten data. Deze data gecombineerd met de juiste analysetechnieken bieden kansen om beslissingen te automatiseren of beter te ondersteunen. Dit zou de efficiëntie in de landbouw nog kunnen verhogen en  variabele kosten doen dalen.

De landbouwstudiedag 2017 gaat dieper in op dit thema en laat een aantal experten aan het woord over de diverse aspecten van deze (r)evolutie. Jürgen Vangeyte stelt een aantal initiatieven voor en schetst het potentieel van betere verzameling en beter gebruik van data. Vervolgens gaat Miel Hostens dieper in op mogelijke toepassingen in de veehouderij. Peter Broeckx bekijkt de problematiek vanuit het standpunt van een coöperatie die een lange historiek heeft in het verzamelen, verwerken en ter beschikking stellen van data aan landbouwers.  

Na de middag schetst Marc Sneyders het potentieel van het Forward Farming concept. De verzameling en het gebruik van de data door verschillende spelers (technologieleveranciers, dienstverleners, klanten en overheden) stelt ook een aantal juridische vragen die Pieter Callens van Eubelius advocaten zal beantwoorden.

In de aanloop van en tijdens het debat wordt stilgestaan bij de economische meerwaarde voor de landbouwer en wordt besproken op welke manier deze evolutie de landbouwstiel zal veranderen.
 
De landbouwstudiedag wordt afsloten met een receptie waar de discussie tussen pot en pint verder kan gezet worden.


Programma

09.00    Opening secretariaat

09.45    Verwelkoming
              Patric Buggenhout, Voorzitter stuurgroep landbouwstudiedag

10.00    Smart en digital farming: hoe ver staan we in Vlaanderen
             Jürgen Vangeyte, ILVO

10.40    Data-analyse in de veehouderij
             Miel Hostens, UGent

11.20    Welke kansen zijn er voor CRV?
            Peter Broeckx, CRV

12.00   Lunch

13.30   Bayer forward farming concept
            Marc Sneyders, Bayer

14.10    Juridische aspecten van dataverzameling en -gebruik
            Pieter Callens, Eubelius advocaten

14.50    Economische kansen van de vierde industriële revolutie in de landbouw
             Ludwig Lauwers,  ILVO

15.20    Debat

16.00    Receptie

Organisatie

De jaarlijkse landbouwstudiedag wordt georganiseerd door de vakgroep landbouweconomie (Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, UGent), in samenwerking met de stuurgroep "Landbouwstudiedag".

 

Praktische inlichtingen

Locatie
Auditorium Feestzaal (A0.041)
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Universiteit Gent
Coupure Links 653
9000 Gent

Omleiding Coupure Links
Op maandag 23 januari starten wegenwerken op de Coupure Links, waardoor de straat aan het kruispunt met de Nieuwewandeling afgesloten zal zijn.

  • Autoverkeer: de Coupure Links (tussen de Ekkergemstraat en Nieuwewandeling) is tijdens de werken afgesloten voor autoverkeer. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk. De omleiding verloopt via de Ekkergemstraat > Krijgsgasthuisstraat > Spiegelhofstraat > Nieuwewandeling. Verkeer op de Nieuwewandeling blijft steeds mogelijk.
  • Fietsverkeer blijft mogelijk in de Coupure Links. Gelieve de signalisatie ter plaatse op te volgen.
  • Openbaar vervoer op de nieuwe wandeling blijft mogelijk

Datum
Woensdag 8 februari 2017

Bijdrage
35 euro
(PhD)studenten: 15 euro

Betaling
kan via gewone overschrijving  of na het ontvangen van een factuur. Bij gewone overschrijving kan er geen factuur nagestuurd worden.
Rekeningnummer :   IBAN:  BE59-3900-9658-0026  
SWIFT:   BBRU BE BB  
Mededeling:    1/108159

 

Inschrijving

Enkel via deze inschrijvingslink

 

Contact