Landbouw gewrongen tussen nationalisme en globalisering: een illustratie door Brexit

landbouwstudiedag.ugent.be

landbouwstudiedag.pgn

 

Woensdagnamiddag 6 februari 2019 - Gent

Presentaties downloaden

Inhoud

Na een jarenlange traditie van een programma dat de hele dag omvat hebben we besloten om vanaf dit jaar enkel een namiddagprogramma te maken met een aansluitende receptie.

De landbouwstudiedag 2019 heeft als focus Brexit. Het thema haalt bijna dagelijks het nieuws en heeft potentieel een grote impact op de landbouw- en voedingssector.

Op dit moment is het nog steeds onduidelijk onder welke vorm Brexit zal komen, maar net daarom is het belangrijk om meer zicht te krijgen op de mogelijke uitkomsten en de drijvende krachten achter deze evoluties. Brexit staat niet los van andere politieke evoluties die rechtstreeks en onrechtstreeks impact hebben op de Vlaamse landbouw. Enerzijds is er sinds WOII een trend van toenemende vrijhandel door de voortdurende zoektocht naar nieuwe handelsakkoorden. Anderzijds veroorzaken geopolitieke spanningen en handelsoorlogen soms abrupte verschuivingen in handelsstromen.

Gegeven de complexiteit van het thema, vinden we het opnieuw belangrijk dat het thema door experten met een verschillende achtergrond belicht wordt.

Dr. Koen Dillen volgt als landbouweconoom bij DG Agri vanuit de Europese Commissie de Brexit-onderhandelingen op. Hij kan een blik werpen op het perspectief van de Europese Commissie en heeft de achtergrond van de vele studies die de economische impact berekend hebben.

Prof. Ferdi De Ville werkt aan de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent en heeft in 2018 een boek gepubliceerd met als titel: “Winnaars en verliezers: De politieke economie van Europese integratie” en een artikel in Comparative European Politics: “Understanding EU trade politics after TTIP, Trump and Brexit”.  Als expert in Europees handelsbeleid, de eurocrisis en de interactie tussen beide kan hij ons meer vertellen over de politieke dimensie van Brexit gerelateerde uitdagingen.

Dr. Pieter Verhelst, lid van het hoofdbestuur van Boerenbond, volgt al jaren de evolutie van het Europese beleid op om de landbouwers te informeren over de gevolgen. Hij zal ons toelichten wat de verwachtingen zijn voor de Vlaamse landbouw en wat de verwachtingen zijn van de landbouwsector voor acties van het beleid.

De Belgische visserij vreest wellicht nog meer dan de landbouwsector de mogelijke gevolgen van Brexit. De impact gaat immers verder dan uitdagingen rond handel en de daaruit volgende prijsvorming. Quota en toegang tot visgronden kunnen ook verschuiven in het kader van Brexit.
Dr. Klaas Sys, expert in economie van de Belgische visserij van ILVO, zal een overzicht geven van de mogelijke impact van Brexit.

De studiedag wordt afgesloten met een debat waarbij iedereen kan participeren en een receptie om na te kaarten en te netwerken.

Programma

12.30 inschrijvingen + koffie

13.00 dr. Koen Dillen

13.45 prof. Ferdi De Ville

14.30 koffiepauze

14.45 dr. Pieter Verhelst

15.30 dr. Klaas Sys

16.15 debat

17.00 receptie

Organisatie

De jaarlijkse landbouwstudiedag wordt georganiseerd door de vakgroep landbouweconomie (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent), in samenwerking met de stuurgroep "Landbouwstudiedag".

Praktische inlichtingen

Locatie
Auditorium Feestzaal AUD A1 blok A - gelijkvloers
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Universiteit Gent
Coupure Links 653
9000 Gent

Bijdrage

25 euro

Betaling

kan via gewone overschrijving  of na het ontvangen van een factuur (aan te vragen op het moment van de inschrijving). Bij gewone overschrijving kan er geen factuur nagestuurd worden.
Rekeningnummer :   IBAN:  BE59-3900-9658-0026  
SWIFT:   BBRU BE BB  
Mededeling:    1/108159 + naam deelnemer

Inschrijving

Enkel via deze inschrijvingslink

Opgelet: er is geen mogelijkheid tot parkeren op het terrein van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Contact