Focus op biologische landbouw

landbouwstudiedag.ugent.be

landbouwstudiedag.pgn

 

Woensdag 7 februari 2018 - Gent

Presentaties downloaden

Alle presentaties zijn in PDF formaat

 

Inhoud

De verkoop van biologische voeding stijgt in de EU, ook in Vlaanderen. De productie groeit, maar kan de groeiende vraag niet altijd volgen.

De landbouwstudiedag 2018 gaat dieper in op de trend in consumptie, productie en wetgeving van biologische landbouw. De studiedag zal daarvoor alle opportuniteiten onderzoeken maar ook ingaan op de beperkingen.

Dit thema zal opnieuw gebracht worden door een aantal sprekers met diverse achtergronden, elk met een specifieke focus op het thema. Ilse Timmermans zal de Vlaamse situatie schetsen, gevolgd door Bram Moeskops die een Europees perspectief geeft en inzoomt op een aantal wetgevende aspecten. Joris Aertsens sluit de voormiddag af met bevindingen van onderzoek dat hij uitvoerde aan de Universiteit Gent met een aantal specifieke aanbevelingen om de biologische sector duurzamer te laten groeien.

Na de middaglunch geeft Stijn Bruers een kritische blik op biologische landbouw vanuit een rationeel ethisch perspectief. Paul Verbeke schetst de vraag naar biologische producten en de werking van de biologische keten.   Voor het debat geeft Sander Van Haver een aantal praktische beperkingen waarmee landbouwers geconfronteerd worden voor, tijdens en na de omschakeling naar biologische landbouw.

Tijdens het debat kunnen alle deelnemers en sprekers dieper ingaan op de besproken thema’s.
 
De landbouwstudiedag wordt afgesloten met een receptie waar de discussie tussen pot en pint verder kan gezet worden.

Programma

09.00     Opening secretariaat

09.45     Verwelkoming
               Patric Buggenhout, Voorzitter stuurgroep landbouwstudiedag

10.00     De situatie van biologische landbouw in Vlaanderen
              Ilse Timmermans, Departement landbouw en visserij

10.40     De internationale situatie en wetgeving van biologische landbouw
              Bram Moeskops, IFOAM EU

11.20     Hoe omgaan met boom & bust cycli in de biomarkt?  
             Joris Aertsens, Rikolto

12.00   Lunch

13.30   Een rationeel ethisch perspectief op biologische landbouw
            Stijn Bruers

14.10    Trends in de Belgische en Europese markt voor bioproducten  
            Paul Verbeke, BioForum Vlaanderen

14.50    Bio zoekt boer: wat zijn de obstakels voor de landbouwer?
             Sander Van Haver, Bioconsulent omschakeling, Innovatiesteunpunt

15.20    Debat

16.00   Receptie

Organisatie

De jaarlijkse landbouwstudiedag wordt georganiseerd door de vakgroep landbouweconomie (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent), in samenwerking met de stuurgroep "Landbouwstudiedag".

Praktische inlichtingen

Locatie
Auditorium Feestzaal (A0.041)
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Universiteit Gent
Coupure Links 653
9000 Gent

Datum
Woensdag 7 februari 2018

Bijdrage
35 euro
(PhD)studenten: 15 euro

Betaling
kan via gewone overschrijving  of na het ontvangen van een factuur. Bij overschrijving kan er geen factuur nagestuurd worden.
Rekeningnummer :   IBAN:  BE59-3900-9658-0026  
SWIFT:   BBRU BE BB  
Mededeling:    1/108159

Inschrijving

Enkel via deze inschrijvingslink

Opgelet: er is geen mogelijkheid tot parkeren op het terrein van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Contact