De economische impact van (g)een ambitieus klimaatbeleid in Vlaanderen

landbouwstudiedag.ugent.be

landbouwstudiedag.pgn

 

Woensdagnamiddag 5 februari 2020 - Gent

Presentaties downloaden

Inhoud

Een jaar klimaatbetogingen, een nieuw Vlaams klimaatplan, een green deal van de Europese Commissie en de steeds zichtbaardere gevolgen van klimaatverandering zijn ruim voldoende redenen om de  landbouwstudiedag 2020 te houden over landbouw en klimaat.

We zullen meer bepaald focussen op de economische gevolgen van adaptatie en mitigatie op de Vlaamse landbouw.

Maayke Keymeulen (Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse overheid) zal de namiddag openen met een overzicht van de verschillende beleidsinitiatieven zoals het Vlaamse klimaatplan 2030, de klimaatvisie 2050, de green deal van de Europese commissie. 

David De Pue (ILVO) en Hanne Leirs (Innovatiesteunpunt) zullen toelichten hoe landbouwbedrijven zich op een rendabele manier kunnen wapenen tegen het wijzigend klimaat en hoe ze daarbij van elkaar kunnen leren om klimaatvriendelijke maatregelen door te voeren.

Steven Van Passel (UAntwerpen) bekijkt het geografisch breder en zal de economische impact van klimaatverandering op de Europese landbouw becijferen.

Els Lemeire (ILVO-ELK) bespreekt de wisselwerking tussen landbouw en klimaat met een aantal innovatieve strategieën voor klimaatmitigatie.

Als laatste presentatie zal Jeroen Buysse een economische analyse voorstellen van de maatregelen in het Vlaamse klimaatplan die o.a. de emissies van mest moeten beperken.

De studiedag wordt afgesloten met een participatief debat met alle aanwezigen en een receptie om na te kaarten en te netwerken.

Programma

12.30 inschrijvingen + koffie

13.00 Maayke Keymeulen

13.30 David De Pue en Hanne Leirs

14.00 Steven Van Passel

14.30 koffiepauze

15.00 Els Lemeire

15.30 Jeroen Buysse

16.00 debat

17.00 receptie

Organisatie

De jaarlijkse landbouwstudiedag wordt georganiseerd door de vakgroep landbouweconomie (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent), in samenwerking met de stuurgroep "Landbouwstudiedag".

Praktische inlichtingen

Locatie
Auditorium Feestzaal AUD A1 blok A - gelijkvloers
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Universiteit Gent
Coupure Links 653
9000 Gent

Bijdrage

25 euro

Betaling

kan via gewone overschrijving  of na het ontvangen van een factuur (aan te vragen op het moment van de inschrijving). Bij gewone overschrijving kan er geen factuur nagestuurd worden.
Rekeningnummer :   IBAN:  BE59-3900-9658-0026  
SWIFT:   BBRU BE BB  
Mededeling:    1/108159 + naam deelnemer

Inschrijving

Enkel via deze inschrijvingslink

Opgelet: er is geen mogelijkheid tot parkeren op het terrein van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Contact