Onderwijs

courses.jpgDe vakgroep landbouweconomie verzorgt vakken binnen landbouw-economische domeinen, op de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, maar ook op andere faculteiten binnen de Universiteit Gent.

In de Bacheloropleiding bio-ingenieur worden de algemene economische principes en wetmatigheden onderwezen, waarbij in de afstudeerrichting landbouwkunde ook agrarische bedrijfseconomie aan bod komt.

In de verschillende Masteropleidingen worden meer gespecialiseerde opleidingsonderdelen onderwezen. Deze vakken staan open voor zowel Belgische, als buitenlandse studenten.

De vakgroep staat in voor de coördinatie van de Master of Nutrition and Rural Development en de International Master of Science in Rural Development.

Cursussen (Engelstalig)

Masterproef (Engelstalig)

Internationale programma's (Engelstalig)