Microbieel metabolisme

Binnen de focus op microbieel metabolisme kunnen nog drie onderzoeksdomeinen onderscheiden worden:

  1. Verminderen van methaanproductie in de pens
    In samenwerking met nationale en internationale onderzoeksinstellingen probeert LANUPRO de methaanproductie in de pens te verminderen door het rantsoen van herkauwers aan te passen. Hiervoor worden zowel in vitro (incubatietesten, analyse van microbiële populaties) als in vivo testen uitgevoerd. Daarnaast wordt ook onderzocht welke langetermijneffecten het beïnvloeden van het pensmicrobioom op jonge leeftijd (early-life programming) kan hebben.
  2. Verminderen van ammoniakemissies
    LANUPRO onderzoekt het potentieel van allerlei ruwvezels om als voedercomponent te dienen met als bedoeling de ammoniakemissie in varkensmest te verlagen.
  3. Microbieel vetzuurmetabolisme
    Onderzoek in dit domein richt zich tot het karakteriseren van de bacteriën die betrokken zijn in het verteringsproces en hun metabolisme van onverzadigde vetzuren. Hiervoor worden experimenten opgezet met zowel zuivere culturen als met een gemixte cultuur zoals deze voorkomt in de pens.

Projecten gelinkt aan deze onderzoeksdomeinen