CFD modellering van trage biomassapyrolyse in schroefreactoren voor de productie van kool en biochar

Samenvatting

Trage pyrolyse is een conversieproces waarbij vaste biomassa wordt omgezet tot kool met de bedoeling de eigenschappen als vaste brandstof te verbeteren of om deze te gebruiken als biochar. In dit project wordt een CFD-reactormodel ontwikkeld om deze trage pyrolyseprocessen, uitgevoerd in schroefreactoren te modelleren. Een getrapte aanpak wordt gevolgd waarbij eerst een individueel deeltjes-pyrolysemodel wordt ontwikkeld, dat vervolgens in een populatiebalansmodel wordt geïntegreerd ter combinatie met het CFD-reactormodel.

 

Figure: Simulation of mixing behavior of a granular solid in a fully filled screw reactor

 

Figure: Simulation of mixing behavior of a granular solid in a fully filled screw reactor

    Projectadministratie

    Onderzoeker: Xiaogang Shi

    Financiering: Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

    Projectduur: 01.09.2013 - 31.08.2017