Sturing van biosystemen

Prof. dr. ir. Eveline Volcke

 

Onderzoeksmissie

Lopende onderzoeksprojecten

Afgeronde onderzoeksprojecten

 

 

Download de BioCo group flyer

 

Onderzoeksmissie

Sturing van biosystemen ... naar een duurzame toekomstEveline Volcke korte versie nieuw logo 2

Het onderzoek in de onderzoekseenheid "Sturing van biosystemen" is gericht op efficiënt en duurzaam procesontwerp en procesengineering.

Duurzaamheid wordt concreet vertaald naar het halen van de vereiste productie- of effluentkwaliteit met een verminderd verbruik van energie, grondstoffen of toegevoegde chemicaliën, een streven  naar hergebruik, een verminderde uitstoot van CO2  of andere broeikasgassen, een kleinere voetafdruk van een installatie, ... op een betrouwbare, veilige, economisch gunstige en sociaal aanvaardbare wijze.

Numerical simulations based on physical-based models
Numerical simulations based on physical-based models

Toepassingsdomein

  • a priori niet-gelimiteerd - gebruikte methodologieën zijn algemeen toepasbaar
  • milieutechniek
  • bioconversieprocessen

 

 

Methodologie

Processtechnische aspecten, met name het eigenlijke ontwerp en regeling van processen en reactoren, worden bestudeerd d.m.v. 

On-line gas phase analyzer for monitoring N2O, CH4, O2, CO2
On-line gas phase analyzer for monitoring N2O, CH4, O2, CO2
  • fysisch-gebaseerde modellen (gebaseerd op behoudswetten - behoud van massa, energie, ...)
  • theoretische systeemanalyse en numerieke simulatie
  • meetcampagnes en experimenten op volle schaal
  • laboschaalexperimenten

 

 

 

 

Lopende onderzoeksprojecten

 Wastewater treatment

Waste gas treatment

Afgeronde onderzoeksprojecten

Wastewater treatment

Waste gas treatment

Fermentation processes