BioTech

Laboratoria

De onderzoeksgroep BioTech heeft een laboratorium voor brouwerijtechnologie en een laboratorium voor milieu- en biomassatechnologie (EnBiT) waardoor zowel onderzoek voor de voedingssector als voor de sectoren industriële biotechnologie en milieubiotechnologie kan uitgevoerd worden en dit zowel op micro- als macroschaal.

Lopende onderzoeksprojecten

 • Onderzoek over microbiële populaties van voedingsmiddelen
 • Microbieel onderzoek
 • Doctoraatsonderzoek over High-throughput massaspectrometrische technologie voor microbiële opvolging van spontane bierfermentaties (
 • Doctoraatsonderzoek over Ontwikkeling en toepassing van MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-Of-Flight) massaspectrometrie voor snelle identificatie van bierbedervers en brouwerijcontaminanten
 • Doctoraatsonderzoek over De relatie tussen microbiële diversiteit en eigenheid van Vlaamse Roodbruin-bieren
 • Doctoraatsonderzoek over (gemaskeerde) Alternaria mycotoxinen in levensmiddelen: voorkomen en invloed van voedselverwerking, met belangrijk deel over de invloed van processing van graan tot bier
 • Onderzoeksproject over Gecontroleerde gistfermentaties voor productie van gefermenteerde dranken
 • Onderzoeksproject over Impact van processing van graan tot diverse bieren op (gemaskeerde) Fusarium mycotoxinen
 • Onderzoek naar nieuwe metabolieten in gist en bier
 • Toegepast onderzoek in eigen beheer of in dienstverlening/samenwerking met industriële partners over nieuwe producten en processen/technieken voor brouwerijen.

- Nieuwe producten: Nieuwe bieren (bv voor nieuwe brouwerij met gebruik van rijst als enige graangrondstof) en nieuwe voeding-ingrediënten
- Gebruik nieuwe industriële producten: Anti-bacteriële producten; zoetstoffen en producten die de volmondigheid verbeteren
- Nieuwe processen/technieken: Proces/analyse voor productie gezond gistmetaboliet; effect van micro-organismen van (rauwe) grondstoffen en ent op het proces en de microbiologie van gefermenteerde dranken en onderzoek voor glutenvrij bier en silicium in bier

 • Implementatie van bioaugmentatie voor de behandeling van pesticide-afvalstromen
 • Strategieën voor de biologische recuperatie van stikstof uit afvalstromen
 • Ontwikkeling voor kleinschalige waterzuivering voor melkveebedrijven