Labo voor brouwerijtechnologie

Het onderzoek en de dienstverlening van de groep brouwerij betreffen toepassingen van microbiële en enzymatische biotechnologie: industriële starterculturen, steriliteit /contaminatie, antibacteriële werking, industriële fermentatieprocessen en isolatie, karakterisering en kwantificering van micro-organismen. De onderzoeksgroep bezit tevens de technologie en knowhow voor extractie en fermentatie van biomassa voor de productie van alcoholische dranken. De groep vertegenwoordigt het oudste Belgische instituut voor brouwerijonderwijs en –onderzoek (sinds 1887) en organiseert in samenwerking met de oudstudentenbond Fermentatio een jaarlijkse studiedag (de 50ste was in 2013).

Lopende projecten

Het lopende brouwerijonderzoek of onderzoek voor de voedingsindustrie, veelal in samenwerking met brouwerijen en ook in samenwerking met andere onderzoeksgroepen, omvat:

 • Onderzoek over microbiële populaties van voedingsmiddelen van doctor assistent Koenraad Van Hoorde
 • Microbieel onderzoek van assistent Dr. An Coorevits
 • Doctoraatsonderzoek over High-throughput massaspectrometrische technologie voor microbiële opvolging van spontane bierfermentaties (Freek Spitaels)
 • Doctoraatsonderzoek over Ontwikkeling en toepassing van MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-Of-Flight) massaspectrometrie voor snelle identificatie van bierbedervers en brouwerijcontaminanten (Anneleen Wieme)
 • Doctoraatsonderzoek over De relatie tussen microbiële diversiteit en eigenheid van Vlaamse Roodbruin-bieren (Isabel Snauwaert)
 • Doctoraatsonderzoek over (gemaskeerde) Alternaria mycotoxinen in levensmiddelen: voorkomen en invloed van voedselverwerking, met belangrijk deel over de invloed van processing van graan tot bier (Jeroen Walravens, FOD project; Coördinator en promotor van het project: Prof. Dr. Apr. Sarah De Saeger)
 • Onderzoeksproject over Gecontroleerde gistfermentaties voor productie van gefermenteerde dranken (PWO HoGent)
 • Onderzoeksproject over Impact van processing van graan tot diverse bieren op (gemaskeerde) Fusarium mycotoxinen (PWO HoGent)
 • Onderzoek van wetenschappelijk medewerker Dr. Veerle Maervoet naar nieuwe metabolieten in gist en bier
 • Toegepast onderzoek in eigen beheer of in dienstverlening/samenwerking met industriële partners over nieuwe producten en processen/technieken voor brouwerijen.

- Nieuwe producten: Nieuwe bieren (bv voor nieuwe brouwerij met gebruik van rijst als enige graangrondstof) en nieuwe voeding-ingrediënten
- Gebruik nieuwe industriële producten: Anti-bacteriële producten; zoetstoffen en producten die de volmondigheid verbeteren
- Nieuwe processen/technieken: Proces/analyse voor productie gezond gistmetaboliet; effect van micro-organismen van (rauwe) grondstoffen en ent op het proces en de microbiologie van gefermenteerde dranken en onderzoek voor glutenvrij bier en silicium in bier

Apparatuur en dienstverlening

De groep doet dienstverlening voor bedrijven onder andere voor gistpropagatie, microbiologische identificatie, fysicochemische analysen, HPAEC-PAD bepaling van suikers, gistbewaring en eiwitbepaling en praktijkgericht onderzoek dat aansluit bij de expertise van de groep. Dienstverlening is ook met bedrijven via KMO-portefeuille of IWT-innovatietraject.

De onderzoeksfaciliteiten van de groep omvatten:

 • Geautomatiseerde proefbrouwerij van 60 liter en ook de bijhorende apparatuur voor de volledige afwerking van bier
 • Gespecialiseerde apparatuur voor fysicochemische controles (brouwbaden, troebelmeter, zuurstof- en CO2-meting, apparatuur voor staalname vanuit fles, densiteitsmeter, alcoholyser, schuimmeter, viscositeitsmeters, cellometer, …)
 • Anaerobe kast
 • Biochemische en microbiologische apparatuur: fluorimeter, gelelektroforese apparatuur, densitometer, bioluminescentie reader, Dumas protein analysor, HPAEC-PAD, UPLC, biosensor,…

Als copromotor van Hercules middelzware investeringsapparatuur wordt er bovendien gebruik gemaakt van volgende apparatuur:

 • De Synapt™ High Definition Mass Spectrometer, nieuwe technologie voor de studie van eiwitcomplexen en micro-organismen (UGent, WE)
 • On-line mass spectrometry platform for the monitoring and quantitative determination of volatile and non-volatile low-molecular-mass microbial metabolites during fermentation processes (VUB en UGent, WE)
 • High Performance Benchtop LC-MS met Orbitrap TM Technology gekoppeld aan U-HPLC systeem en HCD collision cell (UGent, DI)
 • High resolution mass spectrometer (HRMS) for untargeted- and metabolomics-based mycotoxin research (UGent, FF)

De Herculus apparatuur wordt gebruikt voor het doctoraatsonderzoek, het onderzoek van microbiële populaties, het mycotoxinenonderzoek en het onderzoek van nieuwe metabolieten in gist en bier.

De groep maakt deel uit van de Alliantieonderzoeksgroep:
Flanders Research Consortium on Fermented Foods and Beverages (F3B) met VUB en UGent (WE)

De groep is partner van Flanders Food (cat. 2), www.flandersfood.com en van Food2Know Centre of Excellence, www.food2know.be

Contact

Anita Van Landschoot , 09/242.42.36