Labo voor Milieubiotechnologie

Lopende onderzoeksprojecten, beschikbare apparatuur, dienstverlening en contactgegevens.

Het Labo voor Milieubiotechnologie legt zich toe op de toepassing van microbiële processen voor de behandeling van afvalstromen. Naast academisch onderzoek wordt er ook dienstverlenend onderzoek aangeboden inzake de ontwikkeling en optimalisatie van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (IBA's) waarbij prototypes kunnen ondergebracht en geëvalueerd worden in het labo.

Lopende onderzoeksprojecten

  • Implementatie van bioaugmentatie voor de behandeling van pesticide-afvalstromen: OF doctoraatsproject
  • Strategieën voor de biologische recuperatie van stikstof uit afvalstromen: IWT doctoraatsproject
  • Ontwikkeling van kleinschalige waterzuivering voor melkveebedrijven

Apparatuur en dienstverlening

Het EnBiT Laboratorium is uitgerust voor het testen en optimaliseren van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties, zowel op pilootschaal als op werkelijke schaal. Een koeltank van 2000L is beschikbaar voor het ontvangen van specifiek afvalwater of het maken van synthetisch afvalwater op vraag van de klant. Alle gangbare waterzuiveringsparameters kunnen ter plekke worden opgevolgd, alsook slib- en microbiologische analyses.
Daarnaast kan ook de biologische afbreekbaarheid van componenten in een actief slib systeem nagegaan worden met batchtesten en continue testen, alsook het effect ervan op de kwaliteit van het actief slib.

Subsidies voor dergelijke testen kunnen aangevraagd worden via KMO-portefeuille of een IWT-innovatietraject.

Contact

Leen De Gelder

09/243 24 75