Levensmiddelenwetenschappen en -technologie

De voornaamste studiegebieden van de onderzoeksgroep zijn de productie en de kwaliteitscontrole van levensmiddelen. Het onderzoek wenst een praktische meerwaarde te bieden voor de voedingsindustrie. Het vertrekt hoofdzakelijk vanuit probleemstellingen uit de industrie.

De onderzoeksgroep heeft pilootinstallaties ter beschikking voor het produceren van zuivelproducten, het produceren van diervoeder en het reinigen en vermalen van granen. Er is ook een proefbakkerij en een kwaliteitslabo voor graan en bloem aanwezig. In het labo AgriFing is heel wat expertise aanwezig betreffende GGO's in (dieren)voeding en authenticiteit van levensmiddelen.

De onderzoeksgroep stelt de uitgebouwde expertise ter beschikking via dienstverlenende activiteiten.

Laboratoria

Lopende projecten