AgriFing

Het Laboratorium AgriFing voorziet o.a. in routinematige toepassingen van DNA-merkertechnologieën bij plantaardig materiaal en afgeleide producten.

Onderzoek en expertise

Een belangrijk onderzoeksthema is de detectie, identificatie en kwantificatie van GGO's. Zowel in de levensmiddelen- als in de veevoedersector bestaat een grote nood aan dergelijke geoptimaliseerde GGO-detectie, -identificatie en –kwantificatiemethodes. Voor wat betreft de levensmiddelensector resulteerde dit een project rond “Detectie en identificatie van GGO's in de zoetwarenindustrie” ( Kathy Messens en Prof. Koen Dewettinck). In de marge hiervan wordt onderzoek gedaan naar de invloed van verschillende eenheidsprocessen op de DNA-stabiliteit.

In het kader van de nieuwe wetgeving wordt ook steeds meer aandacht gegeven aan GGO-traceerbaarheid, meer specifiek in de veevoedersector. Getuige hiervan is het afgeronde project “Traceerbaarheid en autocontrole van GGO's in de voedermiddelenkolom” (Mia Eeckhout & Kathy Messens , 2004-2006).

Begin januari 2006 ging ook het IWT-Tetraproject “Toepassingsmogelijkheden van de DGGE-techniek met het oog op een efficiënte monitoring van de bacteriële houdbaarheid en veiligheid van levensmiddelen” officieel van start ( Kathy Messens , Tony Ruyssen, Prof. Peter Vandamme ). Het doel van dit project is het op punt stellen en optimaliseren van de DGGE-techniek als een nieuw instrument om de dominante microbiële populaties die de houdbaarheid en/of veiligheid van levensmiddelen in het gedrang kunnen brengen te karakteriseren en in tijd en ruimte te kunnen opvolgen.

Een ander onderzoeksthema binnen het Laboratorium AgriFing betreft DNA-merkeronderzoek b.v. voor de karakterisering van genoomregio's, betrokken bij belangrijke eigenschappen bij plantenveredeling en bij cultivaridentificatie. De karakterisatie van de genetische achtergrond bij planten resulteert in de ruim scala aan toepassingen zoals MAS (Marker Assisted Selection), tracering en fraudebestrijding. Dit resulteerde in een IWT-Landbouwproject (Geert Haesaert en Kathy Messens ) rond de ontwikkeling van moleculaire merkers voor schottolerantie bij triticale (2004-2006). In het verlengde hiervan startte eind 2006 het doctoraatsonderzoek van Sarah De Laethauwer rond de toepassing van cDNA-AFLP voor het opsporen van genen betrokken bij schottolerantie bij triticale.

Een ander onderzoeksthema betreft de ontwikkeling van functionele gefermenteerde zuivelproducten verrijkt met sfingolipiden. In deze context ging in september 2007 het doctoraal onderzoek van Natacha Thienpont van start. Promotoren van deze aanvraag zijn Kathy Messens , Paul Van Assche, Prof. John Van Camp en Prof. Koen Dewettinck.

Daarnaast treedt Kathy Messens samen met Geert Haesaert en Prof. Monica Höfte op als promotor van het postdoctoraal mandaat van dr. ir. Kris Audenaert rond de s tudie van de fysiologie rond mycotoxineproductie tijdens infectie en kolonisatie van tarwe ( Triticum aestivum ) door het Fusarium ziektecomplex.

Andere onderzoekstopics binnen het laboratorium AgriFing zijn de detectie van voedselallergenen met PCR en immunologische methodes en een aantal gerelateerde authenticiteitsonderwerpen.

Dienstverlening

Naar dienstverlening toe richt het laboratorium AgriFing zich met zijn analyses op de levensmiddelen-, voedermiddelen en zaadsector. Klanten zijn consumentenorganisaties, ngo's, overheidsdiensten, bedrijven, private personen,..Kernactiviteiten zijn de GGO-detectie van grondstoffen en afgewerkte producten, de detectie van voedselallergenen de authenticiteit van diverse levensmiddelen, de identificatie van bepaalde mycotoxine-producerende schimmels.

Infrastructuur

Het Laboratorium AgriFing is opgedeeld in een aantal ruimtes voor specifieke PCR-toepassingen (pre-PCR, PCR, post-PCR en EtBr-ruimte). Daarnaast beschikt het laboratorium eveneens over een aparte ruimte voor het uitvoeren van RNA-toepassingen.

Het Laboratorium AgriFing beschikt over een uitgebreid instrumentarium:

• 3 PCR-toestellen (PE Biosystems)
• kwantitatief real-time PCR-toestel (ABI Prism 7000, PE Biosystems)
• DGGE apparatuur
. 2 PCR-werkstations
• 5 gelectroforese-eenheden
• ultracentrifuge
• spectrofotometer
• ELISA-apparatuur
• 2 geldocumentatiesystemen
• laminaire air flow
• incubatie-oven

Contactinformatie

Prof. Dr. ir. Kathy Messens
Laboratoriumverantwoordelijke
Kathy.Messens@ugent.be