Labo voor graantechnologie

Het laboratorium voor graan- en veevoedertechnologie beschikt over een aantal productie-eenheden op pilootschaal. Men vindt er enerzijds de verwerking van tarwekorrels tot zuivere bloem. Anderzijds zijn binnen het controlelabo tal van technieken aanwezig die toelaten om tarwe en bloem te vergelijken op basis van nauwkeurig bepaalde parameters. Het laboratorium participeert binnen de graan- en bakkerijsector in procesoptimalisatie en productontwikkeling.

Binnen de graantechnologie situeert zich de diervoedertechnologie. Een piloot productie-eenheid die toelaat om met de primaire grondstoffen (granen, zaden,..) als uitgangsproducten, afgewerkte diervoeders te produceren schept de mogelijkheid om binnen de sector te participeren aan procesoptimalisatie en productontwikkeling. Het uittesten van de technologische verwerkbaarheid van grondstoffen, de thermische stabiliteit van enzymen en probiotica, de efficiëntie van pershulpmiddelen horen thuis in het technologisch onderzoek binnen dit laboratorium.

Het laboratorium heeft een erkenning voor de vervaardiging van dierenvoeders (BE 2308).

Onderzoek en expertise

 • Graan- en baktechnologisch

- Ontwikkeling van een gestandaardiseerde baktest, gestoeld op de jarenlange expertise in de kwaliteitscontrole van diverse tarwevariëteiten, evaluatie van reologische parameters van degen...

- Onderzoek in samenwerking met bedrijven naar de invloed van bloem- en broodverbeteraars op deegreologie, met name de visco-elastische eigenschappen in relatie tot de consistentie en het gasweerhoudend vermogen van degen.

 • Diervoederproductie

- Onderzoek op thermische stabiliteit van amylase, fytase, glucanase, probiotica (in samenwerking met of in opdracht van nationale en internationale bedrijven).

- Verhoging van de pelletiseerbaarheid van diervoeder d.m.v. pershulpmiddelen, verhoging van de waterstabiliteit van garnaalvoeders.

- Valorisatie van bijproducten van de voedingsindustrie in hoogwaardige diervoeders (in samenwerking met of in opdracht van nationale en internationale bedrijven).

 • Consulting activiteiten

- Rapport "Traceerbaarheid in de diervoedersector".

- Autocontrolegids voor de industriële maalderijen (KVBM)

- Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerijen (BBCI)

- Autocontrolegids voor de agro-toelevering (SYNAGRA)

Dienstverlening

 • Graantechnologie, kwaliteitscontrole op tarwe, bloem en afgeleiden

- technologische verwerkbaarheid van tarwevariëteiten
- technologische parameters (Zeleny, Hagberg,...)
- reologische eigenschappen (alveograaf Chopin, farinograaf Brabender,...)
- standaard bakproef

 • Diervoertechnologie, kwaliteitscontrole op melen en pellets

- simulatie van productieproces onder variabele werkparameters
- technologische verwerkbaarheid van (nieuwe) grondstoffen
- efficiëntie van pershulpmiddelen
- thermostabiliteit van enzymepreparaten, probiotica-culturen, vitamines,...
- fysische kwaliteitscontrole

 • Opleidingen in opdracht van de industrie

- Graanverwerking en kwaliteitscontrole
- Traceerbaarheid in de diervoedersector (IPV)
- Diervoederproductietechnologie (IPV)
- Implementatie van autocontrolegidsen
- Achtergronden van de broodbakkerij (IPV)
- Tarwe en bloemkwaliteit (IPV)
- Tarwevermaling (IPV)

 

Infrastructuur

 • piloot graanreiniging en graanvermaling (Bühler maalautomaat), zemelenfinishe, Perten laboratoriummolen, Miag schrootmolen, Brabender Quadrimat Junior
 • diverse apparatuur voor kwaliteitscontrole voor graan, bloem en brood: vochtbalans, brood-volumemeter, Amylograaf en Farinograaf Brabender, alveograaf Chopin, Hagberg Falling Number, Zeleny sedimentatie, lijn voor het uitvoeren van gestandaardiseerde baktest (kneders (spiraalkneder, pinkneder), opboller, rijskast, oven),Texture Analyser
 • hamermolen
 • verticale menger ( 700 l )
 • elektrische stoomgenerator (50 kg/h), gestuurde stoomadditie
 • mixer-conditioner en pelletiser (korrelpers)
  • apparatuur voor fysische controle van de pelletkwaliteit (Pfost, Kahl, Holmen-tester)

  Contactinformatie

  ing. Ingrid De Leyn, werkleider, laboverantwoordelijke

  Prof. dr. ir. Mia Eeckhout

  dr. ir. Filip Van Bockstaele,  doctor assistent