Innovating Green

This research group studies plants on different levels: in vitro, in greenhouses, in ecosystems.

Mogelijke masterproefonderwerpen (info voor studenten)

Onderstaande thesisonderwerpen zullen op de lijst van thesisonderwerpen verschijnen. Geïnteresseerden raden we aan om eens langs te komen om dit te bespreken. Naast de onderwerpen op de lijst zijn er nog enkele andere mogelijkheden. Ook daarvoor geldt dat je best eens langs komt. (contact: Jan Mertens)

  • Vergelijking van natuurhersteltechnieken op voormalig bemeste bodem
  • Spontane verjonging van notelaar (Juglans regia)
  • Natuurherstel van heischrale graslanden onder invloed van nutriënten en bodemleven