Bachelor

Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: Gezamelijk deel

De opleiding Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen beoogt de vorming van een polyvalente academische bachelor die kan functioneren binnen het maatschappelijk gebeuren en die beschikt over een niveau van wetenschappelijke kennis, vaardigheden en inzichten over de levende materie en ingenieurstechnieken die hem/haar in staat moet stellen door te stromen naar één van de masteropleidingen aangeboden door de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen of (in mindere mate) naar de arbeidsmarkt.

De bacheloropleiding voorziet een brede algemene wetenschappelijke vorming, die studenten tot een hoog niveau van kennis en competenties moet brengen over en de grondslag moet leggen voor een fundamenteel inzicht in de levende materie en de daarmee gerelateerde processen. Studenten worden vertrouwd gemaakt met de wetenschappelijke denkwijze in diverse disciplines in het vakgebied ‘Toegepaste Biologische Wetenschappen’. Bovendien worden leerattitudes en -vaardigheden bijgebracht om volwaardig te kunnen deelnemen aan een snel evoluerende kennismaatschappij waarin kennis in twijfel kan worden gesteld, waardoor een houding van levenslang leren is vereist.

De vakgroep Bos- en Waterbeheer staat in voor volgende cursus in het gezamenlijk deel van de bachelor opleiding:

  • Fysica 4

Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: Land- en bosbeheer

De link naar de latere Masteropleiding of (in mindere mate) de arbeidsmarkt wordt gemaakt door diverse afstudeerrichtingen, waarvan  Land- en Bosbeheer er één van is. Via deze vakken moet ook de koppeling tussen onderwijs en onderzoek duidelijker worden en een grotere rol spelen. Het vak Project wordt aan alle bachelorstudenten aangeboden. Het bevat een onderdeel specifiek voor elke afstudeerrichting en een overkoepelend gedeelte, nl. Methodiek.

De vakgroep Bos- en Waterbeheer staat in voor volgende cursussen van de bachelor opleiding met als afstudeerrichting Land- en Bosbeheer:

  • Landinformatiesystemen
  • Vegetatiekunde
  • Teledetectie
  • Bos- en houtkunde