Remote Sensing | Spatial Analysis lab (REMOSA)

The Remote Sensing | Spatial Analysis lab (REMOSA) focuses on research and education in the domain of remote sensing and geospatial analysis. We are based at the University of Ghent.

Content

About REMOSA

Our research group is part of the Department of Environment, and member of the Natural Capital research platform of the Faculty of Bioscience Engineering at Ghent University, Belgium.

REMOSA evolved from the former FORSIT lab. By integrating methods and techniques from both disciplines, we foster advanced image understanding and geo-intelligence. We work in a multi-scale and multi-purpose environment with the mission of developing advanced and operational tools to map, monitor and manage urban, rural and forested landscapes in both temperate areas and the tropics.

The list of past and current projects on this website testifies to the wide spectrum of research conducted over the years in Belgium and abroad. We invite you to browse through the menus below to discover more about our activities and expertise.


News

In memoriam Roland Goossens

IN MEMORIAM
Emeritus Prof. dr. ir. Roland Goossens († 20/07/2022)

Op 20 juli 2022 overleed em. Prof. Roland Goossens (UGent) op 90-jarige leeftijd.

Roland Goossens behaalde in 1955 het diploma van Landbouwkundig Ingenieur, groep Waters en Bossen aan de toenmalige Rijkslandbouwhogeschool te Gent. Tien jaar later promoveerde hij tot Doctor in de Landbouwkundige Wetenschappen.

Zijn academische carrière startte in 1957 met een assistentschap aan de Leerstoel voor Algemene en Vergelijkende Bosbouw van de Rijkslandbouwhogeschool te Gent. Vervolgens werd hij werkleider in 1962, geassocieerd docent in 1965 en hoogleraar in 1971. In 1985 werd hij tot gewoon hoogleraar bevorderd.

Hij was een gewaardeerd lesgever binnen de opleiding tot Bosbouwkundig Ingenieur met vakken die tot de kwantitatief-georiënteerd disciplines behoren zoals Dendrometrie en Bosinventarisatie, Bosproductieleer en Boswaardeleer, en Bosbeheersregeling. Sinds eind de jaren tachtig introduceerde hij aan de faculteit Toegepaste Biologische Wetenschappen de vakken Teledetectie en Landinformatiesystemen.

Het grote omslagpunt naar wat later het Laboratorium voor Teledetectie en Bosbeheersregeling aan de Faculteit zou worden was de oprichting in 1976 van het Centrum voor Vegetatiestudie met Afstandswaarneming (CEVA) in een samenwerkingsverband met de industrie (Belfotop) en IWONL, het latere IWT.

Binnen deze groep werden onder zijn impuls nieuwe technieken ontwikkeld waarbij analoge en digitale beeldverwerking werden gebruikt voor innovatieve toepassingen voor groen- en bosbeheer zoals de evaluatie van de gezondheidstoestand van straatbomen, en de boskartering van het Vlaamse gewest. Op dat ogenblik waren deze op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde operationele toepassingen bij de beste en meest relevante in Europa.

Vanaf 1986 startte het Federale onderzoeksprogramma voor gebruik van Remote Sensing TELED, later hernoemd als TELSAT en meer recent als STEREO. Onder zijn leiding werd binnen dit kader onderzoek verricht op het gebied van digitale beeldverwerking ten behoeve van duurzaam bosbeheer. Met de combinatie van de wetenschapsdomeinen Bosbeheer en Aardobservatie vanuit de Ruimte vervulde Prof. Goossens een pioniersrol. Geleidelijk aan valoriseerde de expertise opgebouwd binnen zijn laboratorium zich naar toepassingen in de tropische bos- en natuurgebieden, binnen samenwerkingsverbanden met ondermeer het Wereldnatuurfonds (WWF) en de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

Prof. Roland Goossens was initiatiefnemer bij de oprichting en eerste directeur van de erkende onderzoeksgroep Instituut voor Ruimtelijke Informatieverwerking (IRI) binnen de Universiteit Gent. IRI bundelde de expertise van zes vakgroepen uit drie faculteiten. Onder de vleugels van IRI werd in 1994 gestart met een lessencyclus over Landinformatiesystemen ingericht binen het kader van de permanente vorming aan de faculteit. Dit initiatief kwam tegemoet aan de dringende behoefte aan kennis van Landinformatiesystemen binnen de overheid en de bedrijfswereld.

Binnen de faculteit vervulde Prof. Goossens met grote toewijding tal van taken binnen commissies en raden.

Hij was de eerste voorzitter van de Vakgroep Bos- en Waterbeheer..

Zijn internationale expertise werd erkend door organisaties zoals IUFRO, EARSeL en ESA.

Het heengaan van Prof. Roland Goossens betekent het verlies van een pionier op gebied van teledetectietoepassingen voor bos- en natuurbeheer, een toegewijd lesgever, en een onvergetelijke mentor van studenten, onderzoekers en medewerkers.

Condoleren kan via Begrafenissen Bracke.