Online debat: 'Intensieve veehouderij in Vlaanderen: is er nog een toekomst?'

Wanneer
23-02-2021 van 19:00 tot 21:00
Waar
Online via Zoom
Voertaal
Nederlands

Ben je van mening dat intensieve veehouderij beter is voor het klimaat? Of ben je er net van overtuigd dat de
toekomst van de veehouderij extensief en kleinschalig is?
Wat is het best voor de gezondheid van het dier en waar wordt dat dier nu gelukkig van?

In dit interactief online debat zal een panel van experten discussiëren over de verdiensten en beperkingen van
veehouderij in Vlaanderen en de mogelijkheden en uitdagingen voor de toekomst.

Nieuwsgierig? Schrijf je dan nu gratis in via onderstaande link. Dit debat wordt op dinsdag 23 februari om 19u live gehost
vanuit De Krook in Gent en zal via Zoom te volgen zijn. Enkele dagen voor de start van het event zal je de Zoom-link ontvangen.

https://eventmanager.ugent.be/intensieveveehouderij

Online debat intensieve veeteelt

Moderator:

Ine Renson is journaliste bij de krant De Standaard. Ze werkt aan features, interviews en onderzoeksprojecten. De voorbije jaren focuste ze op klimaat, leefmilieu en transitie. Ze is de bezieler van het luchtkwaliteitsonderzoek CurieuzeNeuzen Vlaanderen en het klimaatonderzoek CurieuzeNeuzen in de Tuin. Ze onderzocht onder meer de Vlaamse betonwoede en de rush op megastallen. Eerder werkte ze bij de krant De Tijd. Haar werk werd meermaals bekroond met onderscheidingen voor (onderzoeks)journalistiek.

 

Panel van experten:

Stef Aerts is docent in de bacheloropleiding Agro- en Biotechnologie van de Odisee Hogeschool, waarvan hij ook opleidingshoofd is. Hij doceert voornamelijk vakken rond landbouw- en dierethiek en proefdierkunde. Zijn onderzoek richt zich op thema’s op het snijvlak tussen diergebruik, ethiek en samenleving. Hij is lid van diverse ethische commissies in de sector van de Vlaamse Proefdiercommissie en is bestuurder bij de European Society for Agricultural and Food Ethics.

 

Jeroen Buysse is als hoofddocent werkzaam aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent en verantwoordelijk voor het onderzoek naar landbouw- en milieubeleidsanalyse. Hij is actief in het veld van de economische onderzoeksmethoden, besluitvormingssystemen in de milieuwetenschappen, landbouwbeleid en landbouweconomie. Zijn onderzoeksteam Moderna spitst zich voornamelijk toe op het modelleren en optimaliseren van beslissingen op vlak van milieu, grondstoffen, natuur en landbouw.

 

Laurens De Meyer is beleidsmedewerker voeding en landbouw bij Bond Beter Leefmilieu, auteur van het boek 'Moet er nog vlees zijn?' en opiniemaker rond het thema duurzame voedingssystemen en zit in de stuurgroep van de Green Deal eiwittransitie. Vanuit de milieubeweging focust hij op de milieu- en gezondheidsuitdagingen die de dierlijke productie met zich meebrengt waarbij hij de hele keten, van producent tot consument, in beschouwing neemt. 

 

Jeroen Dewulf is hoogleraar Veterinaire Epidemiologie aan de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent. Zijn voornaamste onderzoeksthema’s zijn enerzijds gerelateerd aan de preventie van endemische en epidemische dierziekten met een focus op bioveiligheid en anderzijds aan diergerelateerde aspecten die een invloed kunnen hebben op de volksgezondheid zoals antibioticumgebruik en resistentie en zoönotische aandoeningen bij dieren. Hij is eveneens lid van het wetenschappelijk comité van het FAVV en voorzitter van AMCRA.

 

Joris Relaes is leidend ambtenaar van het Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Hij is tevens gastdocent (Europees) landbouwbeleid aan de KULeuven en Voorzitter van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis.