125 jaar in de ban van bier brouwen

Bijlokebier uit de brouwerij van HOGENT-UGent (vergrote weergave)

Bijlokebier uit de brouwerij van HOGENT-UGent

(27-09-2019) Alumnivereniging Fermentatio die uit de brouwerijopleiding van UGent en HOGENT is ontstaan, viert op 27 september zijn 125ste verjaardag.

Bier brouwen is hip. Het aantal (vooral kleine) brouwerijen in Vlaanderen blijft toenemen en bijgevolg is ook de brouwerijopleiding van HOGENT-UGent, die een rijke traditie heeft, meer dan ooit gegeerd.

De alumnivereniging Fermentatio die uit de opleiding is ontstaan en er nog altijd sterk mee verweven is, bestaat intussen 125 jaar en viert dit op vrijdag 27 september in het Gentse stadhuis. 

Brouwerijopleiding

De brouwerijopleiding vormt een keuzetraject binnen de bachelor Biochemie aan de HOGENT en de master Industriële wetenschappen van de UGent.

De opleiding is een uniek voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen. Want hoewel het over verschillende opleidingstrajecten gaat, delen beide instellingen het brouwerijlabo en vormen ze samen 1 onderzoeksgroep.

Alumnivereniging Fermentatio

Fermentatio houdt de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in de brouwerijsector en speelt er bovendien een actieve rol in. Het succes van de alumnivereniging Fermentatio heeft onder meer te maken met het feit dat de organisatie sterk inzet op samenwerking met en betrokkenheid bij de opleidingen.

Studenten worden steevast (gratis) uitgenodigd naar de activiteiten van Fermentatio, waaronder technische uitstappen naar brouwerijen en de jaarlijkse studiedag. Zo leren ze hun toekomstig werkveld kennen en doen ze niet alleen informatie en kennis op die rechtstreeks uit het werkveld komt, maar ze leggen er ook interessante contacten.

De jaarlijkse studiedag die Fermentatio traditiegetrouw de eerste vrijdag van december organiseert, geldt overigens als hét informatie- en netwerkmoment voor de hele brouwerijsector.

Vorig jaar kon de studiedag rekenen op een recordopkomst van meer dan 300 deelnemers.

Onderzoeksgroep brouwerij

Fermentatio heeft niet alleen een meerwaarde voor de student, maar is eveneens van belang voor de brouwerijonderzoeksgroep van HOGENT-UGent.

Via de alumnivereniging heeft de onderzoeksgroep toegang tot een breed netwerk van industriële brouwers, grondstoffenleveranciers, brouwerijconstructeurs, en consulenten dat aangesproken kan worden voor stageplaatsen en voor samenwerkingen in het kader van dienstverlening en onderzoek.

Meer info

Lees meer artikels over: