Faculteit levert 4 Highly Cited Researchers in 2018

Nico Boon, Guy Smagghe, Wim Verbeke & Willy Verstraete (vergrote weergave)

Nico Boon, Guy Smagghe, Wim Verbeke & Willy Verstraete

(28-11-2018) Nico Boon, Guy Smagghe, Wim Verbeke en Willy Verstraete maken deel uit van de meest geciteerde onderzoekers van 2018, wereldwijd.

Van de in totaal 65 wetenschappers in België die dit jaar op de lijst van meest geciteerde onderzoekers staan, zijn er maar liefst 21 aan de UGent verbonden, waarvan 4 aan onze faculteit.

Thomson Reuters (nu “Clarivate Analytics” genaamd) begon in 2001 met de opmaak van deze exclusieve lijst, die gebaseerd is op het hoogste aantal toppublicaties. Om erkend te worden als “highly cited researcher” moet een wetenschapper een grote impact op het werk van collega-wetenschappers hebben.

Highly Cited Researchers vertegenwoordigen wereldwijd 0,1% van de populatie onderzoekers op basis van citaties in Web of Science in de wetenschapsdomeinen waarin ze actief zijn.

Prof. Nico Boon (Cross-Field)

Nico Boon bestudeert microbiële gemeenschappen in natuurlijke en industriële ecosystemen. In onze huidige bio-economie worden microbieel geïnspireerde processen steeds vaker verkozen boven chemische of fysische processen, bijvoorbeeld in waterzuivering en bij drinkwaterproductie.

Het passend en duurzaam beheersen van dergelijke complexe microbiële processen vormt een belangrijke uitdaging voor ingenieurs en wetenschappers.

Prof. Guy Smagghe (Plant & Animal Science)

Het onderzoek van Guy Smagghe gaat over insecten die belangrijk zijn in de landbouw en voedselproductie, zowel inzake milieuvriendelijke bestrijding van schadelijke insecten (zoals rupsen, kevers en bladluizen) alsook voor het in stand houden van onze wilde bijen, hommels en solitaire bijen. Hun gezondheid en bestuivingsdiensten zijn van levensbelang voor een duurzame voedselproductie in een veranderend klimaat ten behoeve van een groeiende wereldbevolking.

Prof. Wim Verbeke (Agricultural Sciences)

Wim Verbeke doet onderzoek naar de houding en het gedrag van consumenten ten aanzien van landbouwproductie en voeding. De thema's die daarbij aan bod komen zijn vooral duurzaamheid, veiligheid en gezondheid in relatie tot technologieën, productieprocessen en voedingsmiddelen.

Het beter begrijpen en proberen verklaren van beslissingsprocessen en de invloed van persoonlijke en omgevingsfactoren is cruciaal voor het stimuleren van gezonde en duurzame voedselkeuzes en voedselproductiesystemen.

Em. prof. Willy Verstraete (Environment/Ecology)

Willy Verstraete is een autoriteit op het vlak van processen en toepassingen van micro-organismen in de bodem, drinkwater, afval, biobrandstofcellen, waterzuivering, fermentatie en gisting. Hij heeft de voorbije jaren zijn werkdomein toegespitst op het inzetten van microbiële processen in de circulaire economie.

De insteek waarbij microbieel eiwit, geproduceerd op basis van herwonnen nutriënten en CO2 wordt ontwikkeld, kan rekenen op een duidelijk groeiende interesse op wereldvlak.

Meer info

#HighlyCited2018

Lees meer artikels over: