Belgisch brood bakken op Mars: onderzoek van start

(27-11-2019) Zullen de eerste mensen die op Mars brood bakken en eten dat doen dankzij een Belgische doorbraak? Dat is de uitdaging voor het SpaceBakery-project.

Space Bakery is een uniek consortium dat uit zeven Belgische organisaties bestaat en onderzoekt hoe we op een duurzamere manier voedsel kunnen produceren. Zo draagt het bij aan het leveren van een basisvoedingsmiddel voor veel regio's over de hele wereld.

Het SpaceBakery-project geeft prioriteit aan duurzaamheid, gezondheid en het efficiënt gebruik van hulpbronnen, en biedt oplossingen die morgen en vandaag op aarde van groot belang zijn voor de ruimtevaarttechnologie.

6,3 miljoen euro

Het consortium heeft net een subsidie van 4,5 miljoen euro ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap (VLAIO, Flanders Innovation & Entrepreneurship), wat goed is voor een totaal van meer dan 6,3 miljoen euro aan financiële middelen.

Het unieke Belgische consortium is onlangs van start gegaan en begint zijn onderzoek in Groot-Bijgaarden op 1 januari 2020 voor een periode van tweeënhalf jaar.

Mars in Groot-Bijgaarden

Het milieu op Mars is heel anders dan het milieu op aarde; het gebrek aan atmosfeer, lage temperaturen en stofstormen bieden niet de juiste omstandigheden voor de groei van gewassen.

Daarom zal het onderzoek plaatsvinden in 4 aan elkaar gekoppelde containers op de site van Puratos in Groot-Bijgaarden. Ze vormen een gesloten en zelfvoorzienend systeem waarin het klimaat aangepast kan worden om het geschikt te maken voor de groei van gewassen, met optimaal gebruik van middelen.

Van buitenaf lijken de containers misschien gewoon, maar vanaf 1 januari 2020 gaan onderzoekers aan de slag in het gesloten, ecologische plantenteeltsysteem en de bakkerij.

Met behulp van de indrukwekkende infrastructuur voor de plantenteelt leren onderzoekers van de zeven leden van het consortium hoe ze de ideale omgeving kunnen creëren voor een efficiënte productie van tarwesoorten en andere planten die in brood verwerkt kunnen worden om de voedingswaarde ervan te verhogen.

Wat ze ontdekken kan een enorme impact hebben op onze voedselproductie op aarde en op Mars wanneer de mens met zijn ruimteverkenning begonnen is.

Parallel aan het gewasonderzoek zal het consortium ook vele andere aspecten bestuderen die een rol spelen bij de hele voedselproductiecyclus:

 • gebruik en hergebruik van grondstoffen;
 • monitoring van het microbiële klimaat;
 • invloed van straling;
 • bestuiving door middel van geautomatiseerde drones.

Tarwe in 3DTarwe in 3D

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent zal via haar toegepast ecofysiologisch onderzoek op planten een 3D-model van tarwegroei en -ontwikkeling creëren met behulp van functioneel-structurele plantmodellering en gegevens van innovatieve plantsensoren.

"Dit ‘virtuele 3D-gewas’ zal vervolgens gebruikt worden om te bepalen wat de meest optimale en duurzame manier is om tarwe in het gesloten biosfeersysteem te telen." - prof. Kathy Steppe

Wie doet wat?

 1. Het consortium wordt geleid door Puratos, een internationale producent van ingrediënten en innovatieve oplossingen voor de bakkerij-, banket- en chocoladesector, met hoofdkantoor in België. Hun eeuwenlange expertise op het gebied van broodbereiding en innovatie zal van cruciaal belang zijn, omdat voedsel dat op Mars of op aarde geconsumeerd wordt voedzaam én ook smakelijk moet zijn.
 2. De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent zal via haar toegepast ecofysiologisch onderzoek op planten een 3D-model van tarwegroei en -ontwikkeling creëren met behulp van functioneel-structurele plantmodellering en gegevens van innovatieve plantsensoren.
 3. Het bedrijf Urban Crop Solutions, een oplossingenleverancier voor verticale landbouw, ontwikkelde de plantengroei-infrastructuur en zal daarnaast een variabele klimaatbiosfeer ontwikkelen; een hermetisch afgesloten gebouw waarin verschillende klimatologische omstandigheden gesimuleerd kunnen worden om de groei van een gevarieerde reeks gewassen te ondersteunen, gecombineerd met menselijke bewoning. Het bedrijf zal ook werken aan de ontwikkeling van een AI-algoritme om de groei van de gewassen te optimaliseren en de input van grondstoffen tot een minimum te beperken.
 4. Magics Instruments, een technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van halfgeleiderchips en slimme sensoren op basis van machineleren, zal zich richten op de automatisering van bestuiving en zal samenwerken met Urban Crop Solutions om te onderzoeken hoe kunstmatige intelligentie de groei van gewassen kan optimaliseren.
 5. SCK•CEN, de onderzoeksgroep BioSciences, zal het effect van micro-organismen op het vrijkomen van voedingsstoffen voor planten bestuderen en het algemene microbiële klimaat in de gesloten omgeving monitoren. Daarnaast zal het team de impact van verhoogde ioniserende straling, zoals die in de ruimte en op Mars aanwezig is, op de groei van tarwe onderzoeken.
 6. De Universiteit Hasselt, met haar Centrum voor milieukunde, zal analyseren hoe het afval van de tarweplant gebruikt kan worden om het gesloten biosfeersysteem circulair te maken door hergebruik van organisch materiaal.
 7. Flanders Food, het speerpunt van de agrovoedingscluster en ondersteuner van het project, zal zich op samenwerking over de hele voedingswaardeketen heen concentreren. Zij zullen ook de verdere coördinatie en verspreiding van het project leiden.

Meer info