Onderzoek, industrie en beleid discussiëren samen over milieutechnologie

(13-03-2017) Op 17 maart verwelkomt het Centre for Environmental Science and Technology van de UGent (CES&T) beleidsmakers en industriële partners om samen een toekomstvisie over onderzoek in de milieutechnologie uit te zetten.

Professor Ingmar Nopens, voorzitter van het onderzoeksplatform: “Sinds de lancering hebben we met het onderzoekscentrum een uitgebreid netwerk opgebouwd, waarbinnen meerdere samenwerkingen zijn opgestart. Op dit evenement zullen we het succes van deze samenwerkingen toelichten. Zo krijgen alle aanwezigen zicht op de samenwerkingsmogelijkheden ten voordele van alle partijen, waarmee we hopen nieuwe partners aan te trekken en duurzame samenwerkingen in de steigers te zetten.”

Daarnaast zullen vertegenwoordigers uit de industrie en het beleid enkele maatschappelijke uitdagingen in de zorg voor het milieu bespreken en in dialoog treden met professoren en onderzoekers. De uitkomst van deze discussies vormt de basis voor de toekomstvisie van het onderzoekscentrum.

CES&T

Het CES&T is een overkoepelend, interfacultair samenwerkingsverband rond milieugerelateerd onderzoek, onderwijs en dienstverlening aan de Universiteit Gent. Een 30-tal professoren bundelen de krachten om hun zorg voor het milieu binnen één eenheid te versterken en te fungeren als een one-stop-shop voor probleembezittende stakeholders uit overheid en industrie.

Het CES&T fungeert als centraal contactpunt voor milieuonderzoek en –diensten binnen de UGent. Hiervoor is het centrum onderverdeeld in een aantal subgroepen omtrent maatschappelijk relevante onderwerpen zoals bodemsanering, energie-efficiëntie en broeikasgasreductie van processen, duurzaamheidsbeoordeling, water in ontwikkelende landen, grondstofhergebruik voor een circulaire economie, stedelijke milieuproblemen en micropolluenten.

Naast het tot stand brengen van interne collaboratie en het aanbieden van verschillende opleidingen, is het CES&T ook begaan met het koppelen van de pilaren van onze maatschappij, zijnde industrie, beleid en onderzoek.

Om de twee jaar wordt een inspirerend event georganiseerd. Deze editie, genaamd ‘InspiringAfternoon@FBW-UGent, vindt plaats op vrijdag 17 maart op de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van Universiteit Gent.

Sinds zijn lancering kent het onderzoeksplatform een grote vooruitgang.

“Die vooruitgang bewijst dat de visie inspireert en aanzet tot een betere toekomst met behulp van interdisciplinaire samenwerking”, concludeert prof. Nopens.

Meer info

Lees meer artikels over: