Shortcut naar duurzaam eiwit

(17-06-2020) Wetenschappers van de UGent hebben microben gevonden die eiwit produceren. Die bevatten maar liefst tot 70 procent meer eiwitten dan pakweg sojabonen.

Een extra voordeel: de productie ervan heeft nagenoeg geen negatieve impact op de natuur.

“De methode is een veelbelovende alternatieve shortcut in de zoektocht naar duurzame alternatieven voor voedselproductie”, zegt professor Nico Boon.

Eiwit van micro-organismen

In hun zoektocht naar alternatieve eiwitbronnen herdenken wetenschappers van de UGent de bestaande productiemethodes en verlaten ze de klassieke paden van eiwitproductie.

De productie van eiwit door micro-organismen is één alternatief. Bepaalde micro-organismen produceren namelijk zeer veel eiwitten die na droging en verwerking kunnen worden geoogst en gebruikt als voer of voeding.

Maar ook bij deze productiemethode is input van organische koolstof en stikstof uit fossiele grondstoffen nodig als groeimedium. Daarom zochten de onderzoekers naar een bacterie die hoogwaardig eiwit kan produceren zonder daarbij de natuur extra te belasten.

Duurzamer

Aan het Centrum voor Microbiële Ecologie en Technologie (CMET) van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent onderzoekt een team van wetenschappers duurzame eiwitproductie door microben op basis van waterstof, zuurstof en CO2.

“De huidige productie van microbieel eiwit vraagt veel energie-intensieve stikstofmeststof. Deze input van fossiele stikstof resulteert in een enorme CO2-uitstoot bij de productie ervan”, vertelt onderzoekster Xiaona Hu.

“We onderzochten of het mogelijk was om micro-organismen te identificeren en aan te rijken op basis van gassen, waarbij waterstof en zuurstof worden aangewend als energiebron, CO2 als koolstofbron en atmosferisch stikstofgas als stikstofbron.”

70 procent meer eiwitten

Tijdens het onderzoek werden twee nieuwe microbiële stammen ontdekt die naast de CO2 ook atmosferisch stikstof fixeren en dus eiwit kunnen produceren op een duurzame manier.

“De microben hadden na droging van de biomassa een hoog eiwitgehalte en het juiste aminozuurprofiel. Ze  zouden dus een veelbelovende vervanging kunnen zijn voor sojabonen omdat ze 70 procent meer eiwitten bevatten en dubbel zo goed zonne-energie omzetten in biomassa”, legt Xiaona Hu uit.

“De ontwikkelde methode voor identificatie en aanrijking van CO2- en stikstoffixerende bacteriën is veelbelovend”, besluit professor Nico Boon. “De methode is bijzonder waardevol om de doelstellingen rond voedselzekerheid en klimaatopwarming te behalen, zoals vastgelegd in de Green Deal van de Europese Commissie.”

Meer info