Eredoctoraten voor Willy Verstraete en Valerie Trouet

(10-03-2023) Ter gelegenheid van de 105de Dies Natalis van Wageningen University & Research werden op 9 maart drie eredoctoraten uitgereikt. Zowel Valerie Trouet als Willy Verstraete, twee alumni van onze faculteit, mochten elk op het allerhoogste schavot.

De 105de Dies Natalis van Wageningen University & Research besteedde afgelopen donderdag 9 maart aandacht aan de uitdagingen, mogelijkheden en benodigde kennis voor een duurzame toekomst van mariene systemen. Voorafgaand en tijdens deze officiële dies natalis-viering werden naast masterclasses voor WUR-medewerkers en -studenten ook drie eredoctoraten uitgereikt. Twee daarvan, die voor Valerie Trouet en voor Willy Verstraete, waren alvast gereserveerd voor een duo FBW-alumni. 

Willy Verstraete

Em. prof. dr. ir. Willy Verstraete

Willy Verstraete werd geboren in 1946 en is sinds 1971 verbonden aan de UGent. In 1979 werd hij hoogleraar bij het Center for Microbial Ecology and Technology, kortweg CMET, onderdeel van de vakgroep Biotechnologie. Na zijn emeritaat in 2011 was hij tot 2017 onder meer Chairman van het IWA Cluster on Resource Recovery en vanaf 2018 Honorary Fellow van KWR, het Nederlandse kennisinstituut voor waterbeheer. Verstraete was ook actief in diverse beoordelingscommissies van (internationale) wetenschappelijke programma’s en betrokken bij de oprichting van verschillende UGent-spin-offs.

Vanwege zijn grote bijdragen aan het onderzoek naar microbiële processen en een verantwoorde omgang met grondstoffen en milieu werd Willy Verstraete doorheen zijn carrière diverse malen gelauwerd. Hij staat bekend als een onvermoeibare activator en inspirator op het gebied van resource recovery en ook na zijn emeritaat in 2011 is Verstraete, zowel binnen als buiten zijn vakgebied, volop actief gebleven.

Zo was Verstraete van 1995 tot 2001 onder meer voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV), sinds 2016 Ingenieursvereniging ie-net, van de Belgische afdeling van de IWA (2000-2005) en van het Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Gent (2000-2005). Daarnaast werd hij voor de periode 2000-2010 benoemd tot lid van de Technische Commissie voor Bodembescherming van Nederland en was hij ook 4 jaar lid van de Vlaamse Raad voor Wetenschappelijke Innovatie (VRWI). Begin 2020 werd Verstraete met eenparigheid van stemmen herverkozen tot voorzitter van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, een functie die hij al bekleedde sedert 2016.

Valérie Trouet

Prof. dr. ir. Valerie Trouet

De Vlaamse klimaatwetenschapper Valerie Trouet staat sedert begin 2023 aan het hoofd van het pas opgerichte Belgische klimaatcentrum in Ukkel. Als wetenschappelijk directeur van dit nieuwe centrum wil zij onze kennis over het klimaat beter bundelen en mee helpen coördineren. Trouet wil hiervoor wetenschappers uit verschillende domeinen of instellingen samenbrengen en studies op een gemakkelijk bereikbaar portaal beschikbaar stellen. 

Daarnaast is Trouet als professor verbonden aan de Amerikaanse universiteit van Arizona en wereldwijd bekend voor haar klimaatonderzoek aan de hand van de studie van jaarringen van bomen. Na een licentiaat aan de UGent en een doctoraat in de bio-ingenieurswetenschappen aan de KULeuven werkte Trouet aan PennState University en in Zwitserland voordat ze in 2011 naar Tucson verhuisde.

Al meer dan twee decennia is Valerie Trouet een vooraanstaande dendrochronoloog die haar onderzoek toespitst op het klimaat van de afgelopen 2000 jaar. Haar expertise: hoe hebben weersomstandigheden de menselijke geschiedenis en ecosystemen beïnvloed? Naast boomringen gebruikte zij onder meer orkanen, snowpacks, bosbranden en jetstreams om dergelijke effecten te bestuderen.

Voorts heeft deze academica meer dan 80 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en is ze een University of Arizona Distinguished Scholar en een Kavli Fellow van de National Academy of Sciences. Als paleoklimaatwetenschapper schreef ze ook boeken over de invloed van het klimaat op historische gebeurtenissen zoals de val van Rome en de gouden eeuw van de piraterij.