Eveline Volcke onderscheiden door International Water Association

(22-09-2022) Professor Eveline Volcke ontving een onderscheiding voor haar langdurige buitengewone bijdragen aan de mondiale watersector en voor haar vrijwilligerswerk voor de International Water Association (IWA).

Tijdens het World Water Congress werd professor Volcke erkend als Distinguished Fellow van de International Water Association, een eervolle erkenning voor haar langdurige buitengewone bijdragen aan de mondiale watersector en haar leidende rol bij de ondersteuning van de missie en doelstellingen van de IWA. Ze kreeg ook de "outstanding service award" voor haar impactvolle en consistente vrijwilligerswerk voor de IWA.

Eveline Volcke is gespecialiseerd in biologische afvalwaterbehandeling. Ze maakt hierbij gebruik van innovatieve technologieën (bv. stikstofverwijdering op basis van anammox, korrelslib) en houdt rekening met duurzaamheidsaspecten zoals de uitstoot van broeikasgassen.

Eveline Volcke is oprichter en hoofd van de onderzoeksgroep Biosystems Control, die zich richt op efficiënt en duurzaam procesontwerp en -controle. Ze bestudeert processen en reactoren vanuit een procestechnologisch perspectief, waarbij ze een combinatie toepast van fysische modellering en simulatie, grootschalige monitoringcampagnes en experimenten op laboschaal.