‘Femelle’, het eerst ras rietzwenkgras ooit gekweekt in België

(12-09-2017)

Onderzoekers van de UGent verkregen het nationale kwekersrecht voor hun eerste ras ‘Femelle’ (Festuca van Melle).

Rietzwenkgras behoort tot het type gewassen dat efficiënter omspringt met water en water uit diepere lagen kan halen waardoor het minder afziet in droogteperioden. De vakgroep plantaardige productie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen startte daarom in 2007 een kweekprogramma met rietzwenkgras om de soort genetisch te verbeteren.

Gras met een goede droogtetolerantie en een betere voederwaarde

Voedergrassen zijn het wijdst verspreide gewas in maritiem Europa. Maar in vergelijking met de meest courant geteelde voedergrassen (raaigrassen in maritiem Europa), wortelt rietzwenkgras (Festuca arundinacea) dieper en produceert het meer droge stof met een zelfde hoeveelheid water. De voederwaarde van rietzwenkgras ligt echter lager dan bij andere raaigrassen. Het doel van het kweekprogramma is dan ook om een gras te verkrijgen met zowel een goede droogtetolerantie als een betere voederwaarde.

Succesvol programma

Het duurde 10 jaar om het eerste resultaat te boeken, maar in de zomer van 2017 was het zo ver en verkreeg de UGent voor ‘Femelle’ het nationale kwekersrecht. ‘Femelle’ werd bovendien toegelaten tot de Belgische nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen. Daardoor kan het ras in de EU op de markt komen en is het bovendien juridisch beschermd.

“In België is de vakgroep plantaardige productie de enige kweker van deze soort en voor zover bekend heeft niemand aan de Universiteit Gent ooit een nieuw ras van een landbouwgewas gekweekt. Ondertussen is er een overeenkomst met een veredelingsbedrijf om de nieuwe rassen op de markt te brengen,” aldus prof. Reheul, wiens vakgroep het kweekwerk met veel energie verder zet.

Info

Vakgroep Plantaardige Productie

Prof. dr. ir. Dirk Reheul
dirk.reheul@ugent.be

Dr. ir. Mathias Cougnon
mathias.cougnon@ugent.be

Lees meer artikels over: