UGent begeleidt fokprogramma voor blindengeleidehonden

Foto: Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw (vergrote weergave)

Foto: Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw

(04-01-2018) De Universiteit Gent en het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw slaan de handen in elkaar om een fokprogramma voor blindengeleidehonden te optimaliseren.

"Het profiel als blindengeleidehond vraagt zeer specifieke gedragsmatige eigenschappen. Medisch is een blindengeleidehond te vergelijken met een topatleet," aldus Bart Mues, algemeen directeur van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw (BCG). "Na maanden screening blijkt doorgaans ongeveer de helft van de pups in ons huidige fokprogramma niet geschikt om later te functioneren als blindengeleidehond."

Om dit uitvalpercentage drastisch te verminderen zal het Centrum samen met de UGent zijn foklijnen verbeteren.

"Op basis van persoonlijkheidstesten en DNA-technologie zullen we pups al vanaf de leeftijd van 6 weken kunnen selecteren als blindengeleidehond", aldus prof. Frank Coopman, die vanuit de Universiteit Gent het fokprogramma coördineert. "De resultaten van het onderzoek met de nieuwste foktechnologieën kunnen bovendien bruikbare gegevens opleveren voor de hondenfokkerij in het algemeen, wat de geestelijke en lichamelijke gezondheid van gezelschapshonden gevoelig kan verbeteren", besluit prof. Coopman.

Over het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw (BCG)

Het BCG is een mobiliteitsorganisatie in Tongeren die sinds 1990 blindengeleidehonden opleidt voor personen met een visuele beperking. De organisatie streeft ernaar om mensen met een visuele beperking meer mobiliteit te bezorgen door hen een goed opgeleide en gezonde blindengeleidehond te schenken om zo hun integratie in de maatschappij te bevorderen.

Dankzij het voortdurend streven naar een positief en verantwoord beleid, is het BCG in de loop van de laatste 20 jaar uitgegroeid tot een vaste waarde op het gebied van professionele opleiding van geleidehonden. Het BCG zal een voortrekkersrol opnemen in het streven naar gezonde en goed gedragsmatige honden. Het Centrum wil ook bruggen slaan met zusterorganisaties.

Momenteel levert het Centrum op jaarbasis een 8-tal honden af. De vzw, die deze maatschappelijke nood invult d.m.v. donaties en schenkingen, wil door samen te werken met de Gentse universiteit, meer visueel beperkte mensen bereiken en de wachttijden drastisch inkorten.

Betrokken UGent-onderzoekers

De coördinatie van het fokprogramma is in handen van de onderzoeksgroep Toegepaste dierlijke genetica, onder leiding van prof. Frank Coopman (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen).

De vakgroep Orthopedie (faculteit Diergeneeskunde), vertegenwoordigd door prof. Geert Verhoeven, zal helpen bij het verzamelen van de medische gegevens.

De statistische analyse van de verzamelde data en interpretatie van de analyseresultaten zal gebeuren door de vakgroep Voeding, genetica en ethologie (faculteit Diergeneeskunde), vertegenwoordigd door prof. Luc Duchateau.

Meer info

Bart Mues
Algemeen Directeur Belgisch Centrum voor Geleidehonden
0468 26 29 47
012 23 43 19

Frank Coopman
Coördinator fokprogramma, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen UGent
0497 24 20 06