Gent zet verder in op buitenslapen in kinderopvang na goede onderzoeksresultaten

(25-09-2020) Slapen in open lucht wint aan terrein in de Gentse kinderopvang. In opdracht van de Stad Gent hebben onderzoekers van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen de luchtkwaliteit onderzocht op verschillende Gentse opvanglocaties.

De resultaten van het onderzoek zijn positief: verschillen tussen kinderopvanglocaties onderling en seizoenen zijn minimaal en de ligging bleek amper of geen effect te hebben op de resultaten. Op geen enkele kinderopvanglocatie werden overschrijdingen van de huidige Vlaamse normen op het vlak van buiten - en binnenluchtkwaliteit vastgesteld. Nu activiteiten in open lucht aan belang winnen, in deze corona-tijden, is dat een geruststellende boodschap.

 

Internationaal zijn de ervaringen met buitenslapen positief. Ook bij ons stijgt zowel vanuit de kinderopvanglocaties als vanuit de ouders de vraag naar buitenslapen in de kinderopvang. Daarom heeft Universiteit Gent in opdracht van de Stad Gent een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit op verschillende opvanglocaties. Via twee meetcampagnes is de luchtkwaliteit gemeten in en rond 12 geselecteerde kinderopvanglocaties van de Stad. 

 

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat er geen contra-indicaties zijn voor het buitenslapen. Ook in de specifieke buitenslaaphuisjes staan de metingen het buitenslapen niet in de weg. Daarnaast is ook de binnenluchtkwaliteit van de kinderopvanglocaties goed. Onder andere de concentratie aan stikstofdioxide werd tijdens de meetcampagnes opgevolgd. Die bleef op alle opvanglocaties ruimschoots onder de huidige grenswaarde van 40µg/m³ in zowel de binnen- als buitenlucht van de opvanglocaties. Verschillen tussen seizoenen en kinderopvanglocaties onderling zijn minimaal en de ligging bleek amper of geen effect te hebben op de resultaten.Door de positieve resultaten van dit onderzoek zet de Stad Gent verder in op het buitenslapen, voor locaties en ouders die daarvoor kiezen. De Stad gaat - in samenwerking met de VVSG - verder aan de slag met de opmaak van een gids rond buitenslapen, die verwacht wordt in het voorjaar van 2021. Gezinnen en kinderopvanglocaties kunnen nadien samen de keuze maken of ze al dan niet de stap zetten naar het buitenslapen.

Over het onderzoek

Universiteit Gent had binnen dit onderzoek drie meetcampagnes gepland. Twee daarvan zijn uitgevoerd in september 2019 en januari 2020. De derde meetcampagne, gepland in maart 2020, is niet uitgevoerd door de corona-maatregelen. De meetcampagnes werden uitgevoerd in en rond 12 opvanglocaties van de Stad Gent, zowel binnen als buiten de R40, van Muide tot Sint-Amandsberg en regio UZ Gent.

In kinderopvanglocaties waar wordt buiten geslapen of waar interesse is om buitenslapenop korte termijn te installeren, is gemeten en geëvalueerd op basis van chemische multi-component analyse van 47 Vluchtige Organische Stoffen (VOS/VOC's), Stikstofdioxide (NO2), Zwaveldioxide (SO2) en Ozon (O3). Daarbij wordt per stof een concentratieniveau bepaald om zo een zeer nauwkeurig beeld te verkrijgen van de samenstelling van de lucht. Ook in de specifieke buitenslaaphuisjes zijn metingen verricht. De resultaten van het onderzoek zijn nu bekend, met het vermeldde positieve resultaat.

De Stad Gent zet de samenwerking met Universiteit Gent verder waarbij ook zal ingegaan worden op welke specifieke bronnen, zoals kuisproducten, verf, etc, het binnenluchtmilieu beïnvloeden.

 

Christophe Walgraeve, Prof. dr. ir., Onderzoeksgroep EnVOC, Departement Groene Chemie en Technologie, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent, tel. 09 264 59 53,  e-mail Christophe.Walgraeve@UGent.be