Nematologen uit meer dan 50 landen verzamelen in Gent

(10-09-2018) Van 9 tot 13 september stellen meer dan 400 nematologen uit 54 landen hun onderzoek voor op het 33ste symposium van de Europese vereniging van nematologen.

Schadelijke aaltjes

Nematoden (aaltjes) zijn het meest aanwezige meercellige organisme op onze planeet. Omdat ze (microscopisch) klein zijn worden ze vaak over het hoofd gezien.

Een aantal nematoden zoals aardappelcysten, bietencysten, wortellesie- en wortelknobbelnematoden veroorzaken schade aan onze planten en gewassen. Ze vormen een belangrijk probleem voor de Vlaamse landbouw en sierteelt.

Tijdens het congres wordt veel aandacht besteed aan deze schadelijke plantenparasitaire nematoden. Zo zijn er meerdere sessies rond de controle van aardappelcysten en bietencysten.

Meer en meer wordt ingezet op duurzame beheersing. Nieuwe tendensen in resistentieonderzoek, plant-nematode interacties, biologische controle maar ook het gebruik van groenbedekkers als beheersmaatregel komen aan bod. Onderzoeker Emile Frison (IPES-food) licht in zijn lezing het belang van agro-ecologie toe om duurzame voedselproductie te garanderen in de 21e eeuw.

Nuttige nematoden

De meeste nematoden zijn gelukkig nuttige beestjes. Entomopathogene nematoden (EPN) worden ingezet om insectenplagen zoals bijvoorbeeld engerlingen te beheersen. In 4 sessies worden de laatste evoluties in de ontwikkeling en het gebruik van EPN besproken.

Nematoden worden ook gebruikt als bio-indicatoren en leren ons iets over ecologie, bodemgezondheid en milieuverontreiniging.

Daarnaast spelen ze ook een belangrijke rol in het ter beschikking stellen van voedingsstoffen aan onze gewassen. Al deze aspecten komen tijdens uiteenlopende sessies aan bod.

Onderzoek aan UGent en ILVO

De 33ste editie van dit symposium wordt georganiseerd door de Universiteit Gent en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).

De UGent en het ILVO hebben een jarenlange traditie in nematologisch onderzoek. Ze trachten hierbij complementair te zijn en werken vaak samen.

Zo biedt de UGent een unieke internationale masteropleiding aan in ‘Agro- and Environmental Nematology’ waarin ook de ILVO-onderzoekers hun expertise ter beschikking stellen.

Contact

Prof. Tina Kyndt

09 264 59 20

Prof. Wim Wesemael
wim.wesemael@ilvo.vlaanderen.be
09 272 24 45

Lees meer artikels over: