Onderzoeksproject Nutri2Cycle sluit de kringloop

(30-11-2018) De UGent coördineert dit onderzoeksproject over de recuperatie van grondstoffen, om bij te dragen aan een circulaire economie.

In de komende 4 jaar zullen 19 organisaties van 12 EU-landen samenwerken in het Nutri2Cycle project, dat nutriëntenkringlopen wil sluiten om bij te dragen aan een circulaire economie.

Door de huidige hiaten in de Europese nutriëntenstroom te sluiten, zullen er minder broeikasgassen ontstaan, zal er minder bodemerosie opduiken en zal de afhankelijkheid van de EU op vlak van energie en nutriënten afnemen. Het project werd gelanceerd aan de Universiteit Gent, die het initatief coördineert.

De Europese Commissie kende het project 7 miljoen euro toe in het kader van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma.

Duurzame landbouw

Nutri2Cycle zal belangrijke ontwikkelingen leveren om onze natuurlijke hulpbronnen duurzaam en efficiënt te beheren.

De Nutri2CycleEuropese landbouw wordt nog altijd gekenmerkt door een hoge uitstoot van broeikasgassen en een onefficiënt hergebruik van koolstof, en van 2 belangrijke bouwstoffen voor planten: stikstof en fosfor.

Dit project zal de huidige stroom van stikstof (N), fosfor (P) en koolstof (C) in kaart brengen bij verschillende soorten Europese landbouwbedrijven met verschillende landbouwsystemen, en hun impact op het milieu analyseren.

Door betere synergieën te creëren tussen dierlijke productie en gewasbescherming kunnen stikstof en fosfor beter herwonnen worden. Deze verbeteringen zullen ervoor zorgen dat koolstof weer in de bodem belandt, en dat de uitstoot van broeikasgassen verkleind wordt. Dit kan gecombineerd worden met energieproductie voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf. 

Het project Nutri2Cycle richt zich op de volledige keten: van landbouwer tot consument. 

De resultaten zullen regionaal, nationaal en binnen Europa verspreid worden, via een netwerk van regionale en nationale werkgroepen, en via Europese stakeholders.

In een eerste fase zal het onderzoek gebruikt worden om duurzamere en volwaardigere business modellen te ontwerpen voor het herwinnen en recycleren van nutriënten in de landbouw. Aan het einde van het onderzoek zal het Nutri2Cycle-consortiumin kaart brengen hoe de producten die op die manier ontstaan, uiteindelijk echt gebruikt kunnen worden.

Naast die input voor de landbouwsector zal Nutri2Cycle zich ook richten op het EU-beleid rond milieu, om wetenschappelijke input te leveren over de vermindering van de uitstoot en om Europa meer zelfvoorzienend te maken wat betreft voedselproductie, energie en nutriënten.

Netwerk

In dit project werken heel wat experts op het vlak van nutriëntenhergebruik mee, die al betrokken zijn in voorgaande nationale en Europese projecten. Daarnaast maakt ook de EIP-Focus Group on Nutrient Recycling, gecoördineerd door de Europese Commissie mee.

Het consortium bestaat uit 19 partners van 12 EU-landen, waaronder onderzoeksinstellingen, universiteiten, landbouwgroepen, landbouwexperts en Europese ngo's die de circulaire economie promoten.

Projectpartners

Universiteit Gent, Universita Degli Studi di Milano, Politechnika Czestochowska, United Experts, Fundación Cartif, Johann Heinrich Von Thuenen-Institut, Soltub, Trade And Service Providing Limited Liabilty, Stichting Wageningen Research, Instituto Superior de Agronomia, Kobenhavns Universitet, Terra Humana, Chambre Departementale d'Agriculture, Zuidelijke Land- En Tuinbouworganisatie Vereniging, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries, Teagasc - Agriculture And Food Development Authority, European Biogas Association, Ips Konzalting Doo Za Poslovne Usluge, Inagro, Consorzio Italbiotec.

Contact

Angela Sainz
Communications Officer of Nutri2Cycle

+32 483 04 10 76

 

Lees meer artikels over: