UGent tilt precisielandbouw naar hoger niveau

(07-03-2017) Op 15 maart geeft de UGent officieel het startschot van een prestigieus onderzoeksproject over precisielandbouw, onder leiding van de Syrisch-Belgische topwetenschapper Abdul Mouazen.

Onderzoekscentrum uitbouwen

Prof. Abdul Mouazen is gespecialiseerd in bodemscans en de toepassing ervan in precisielandbouw.

Hij is patenthouder van een bodemchemische sensor die via infraroodlicht de samenstelling van de bodem kan opmeten. In de voorbije negen jaren verfijnde hij deze techniek aan de University of Cranfield (Verenigd Koninkrijk).

Begin dit jaar bracht hij deze expertise naar de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. Daar zal hij een onderzoekscentrum uitbouwen voor bodem- en gewasbeheer: het Centre of Site-specific Technology for Soil and Crop Management (SiTeMan). In dit onderzoekscentrum zullen de allermodernste bodem- en gewassensoren gecombineerd worden met controle- en modelleerapparatuur, om zo de middelen op landbouwbedrijven volgens elk specifiek gebied apart te beheren.

Prof. Mouazen: “Precisielandbouw is een vrij recente methode in het domein van de plantaardige productie. De nadruk ligt op geavanceerde technologieën die inspelen op variabele parameters per akker, om op het juiste moment en op de juiste plaats te kunnen ingrijpen met een specifiek daarvoor voorziene techniek. Precisielandbouw heeft een bewezen positieve invloed op de oogst, op de kwaliteit van de gewassen én op de duurzaamheid van de teelt. Via dit onderzoeksproject zullen we al deze technieken verder uitbouwen, om zo tot een steeds efficiëntere landbouwpraktijk te komen.”

Onderwijs in precisielandbouw

De onderzoeker zal ook een gloednieuw opleidingsonderdeel over precisielandbouw doceren aan de UGent.

“Arbeidskrachten met kennis over precisielandbouw zijn zeer gegeerd op landbouwbedrijven”, aldus prof. Marc Van Meirvenne, decaan van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, waar prof. Mouazen is aangesteld. “Toch zijn er in België slechts heel weinig plaatsen waar studenten een vak over precisielandbouw kunnen volgen. We zijn blij dat we die leemte nu aan de UGent kunnen opvullen.”

Prestigieuze onderzoeksbeurs

De financiële middelen voor het project – maar liefst 3.500.000 euro - zijn toegekend door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) in het kader van het Odysseus-programma. Daarmee biedt het FWO aan uitstekende onderzoekers die buiten Vlaanderen een carrière hebben opgebouwd, de startfinanciering om aan een Vlaamse universiteit aan de slag te gaan.

Prof. Marc Van Meirvenne verwelkomt de wetenschapper met veel enthousiasme. “Aan de UGent hadden we al een solide ervaring rond de inzet van diverse bodemsensoren, maar dan vooral gericht op fysische bodemkenmerken. Met de komst van prof. Abdul Mouazen kunnen we dit nu vervolledigen met ook bodemchemische en –organische kenmerken. Als faculteit zetten we veel in op de nieuwste evoluties rond technologisch ondersteuning van landbouw- en milieuonderzoek, en de unieke expertise van prof. Mouazen laat ons voortaan toe daarin een voortrekkersrol in te nemen.”

Seminarie precisielandbouw op 15 maart

Om het project officieel van start te laten gaan, organiseert de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent op 15 maart een seminarie over precisielandbouw.

Daar zal prof. Mouazen inzichten uit zijn onderzoek in precisielandbouw presenteren. Maar ook ervaringen uit de praktijk en kernpunten uit het beleid komen aan bod: aardappelboer Jacob van den Borne deelt zijn ervaringen met precisielandbouw; Johan Debaveye (Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid) gaat dieper in op het Vlaamse beleid rond precisielandbouw.

De voertaal van het seminarie is Engels.

Programma

  • 3.00 p.m.   Introduction - Prof. Marc Van Meirvenne, dean of the faculty of Bioscience Engineering, Ghent University
  • 3.10 p.m.   The Flemish policy on precision agriculture - Johan Debaveye, Government of Flanders, Head of unit of the department of Agriculture & Fisheries
  • 3.25 p.m.   The practice of precision agriculture - Jacob van den Borne, potato farmer at Van den Borne potatoes
  • 3.40 p.m.   The science behind precision agriculture - Prof. Abdul Mouazen, Odysseus Chair in Site Specific Soil and Crop Management at the faculty of Bioscience Engineering, Ghent University
  • 4.20 p.m.   Panel discussion

Inschrijven

Contact

Prof. Abdul Mouazen (Engelstalig)
T 09 264 60 37
M 0484 77 07 23
abdul.mouazen@ugent.be

Prof. Marc Van Meirvenne (Nederlandstalig)
T 09 264 59 00
M 0473 87 83 23
marc.vanmeirvenne@ugent.be

Lees meer artikels over: