Meten is weten: simulatiemodellen in de strijd tegen Corona

De verschillende simulatiemodellen van RESTORE (vergrote weergave)

De verschillende simulatiemodellen van RESTORE

(30-10-2020) Covid-19 grijpt wild om zich heen. Onze universiteit is in code rood, alle fysieke lessen zijn afgeschaft en bijna iedereen werkt van thuis. Daarom staan we nog niet stil! Onze faculteit blijft hard meewerken aan de strijd tegen deze pandemie.

Zo ook KERMIT en BIOMATH, onder leiding van professor Jan Baetens en professor Ingmar Nopens. Zij maakten verschillende simulatiemodellen over hoe de pandemie verder zal verlopen. “Als de hele straat brandt hebben lokale maatregelen maar beperkt effect, hopelijk zien we over 14 dagen resultaat”.

Jan Baetens: “In de eerste golf werkten we samen met de UHasselt, UNamur, UAntwerpen, KU Leuven en de VUB om meerdere simulatiemodellen te bouwen die de evolutie in de ziekenhuizen kunnen voorspellen. Daaruit is het consortium RESTORE ontstaan, met steun van het FWO.”

 

Het consortium ondersteunt beleidsmakers door voorspellingen te genereren waarbij de impact van de maatregelen duidelijk wordt. Deze voorspellingen zijn afkomstig van verschillende modellen, elk gebaseerd op een aantal veronderstellingen.

 

‘Kort samengevat: de situatie is uiterst kritiek’

 

Naar analogie met klimaat- en weermodellen werd een zogenaamde ensemble-voorspelling opgesteld tot het einde van 2020.  Deze zal op regelmatige basis geüpdatet worden om rekening te houden met bijvoorbeeld het verder verstrengen of versoepelen van maatregelen.  Bovendien wordt er momenteel nog hard gewerkt aan een uitbreiding van het bestaande UGent-model die ruimtelijke voorspellingen zou moeten mogelijk maken. Volgens de huidige simulaties wordt deze periode erger dan de eerste golf: ondanks de laatste nieuwe verstrengingen van 19 oktober zal de piek hoger zijn dan in april 2020 en zullen we die piek bereiken tussen half en eind november. Echter, zonder de nieuwe verstrengingen zouden we al begin november een acute situatie zien waarbij de maximale capaciteit op de intensieve zorg ruim overschreden wordt.  

Indien de maatregelen niet opgevolgd worden of geen effect hebben, kunnen we nog steeds in die situatie terechtkomen. Daarnaast lijkt het volgens de simulaties geen goed idee om in november al terug te gaan versoepelen. Dan dreigt alsnog de druk op de intensieve zorg de grens te overschrijden. “Kort samengevat is de situatie uiterst kritiek”, stellen de onderzoekers.

 

“Was er twee weken geleden ingegrepen met een harde lockdown zoals in maart, dan was de druk op de ziekenhuizen beperkt gebleven.”

 

Ook socio-economische en psychologische impact analyseren

 

Naast RESTORE is ook het project SOPHIA opgestart, dat focust op de psychologische en socio-economische gevolgen van de coronamaatregelen. Met andere woorden, welke impact hebben de maatregelen op de zelfmoordcijfers, gebruik van psychofarmaca, ziekteverzuim door psychologisch lijden, burnouts... Voor beleidsmakers is deze interdisciplinaire informatie essentieel om de directe gezondheidsimpact van het virus af te wegen ten opzicht van de genomen maatregelen en waar mogelijke bij te stellen. Het doel is deze fenomenen te kwantificeren en toe te voegen aan onze modellen zodat de verschillende effecten simultaan kunnen worden opgevolgd. Dit dient dan als basis om een regelaar uit de ingenieurswereld hier op toe te passen. Een echte kruisbestuiving tussen verschillende wetenschappelijke disciplines aldus. SOPHIA werd recent door het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) gehonoreerd en wordt gecoördineerd door Prof. Ingmar Nopens.

Iedereen helpt mee!

 

Naast de nodige media-aandacht, krijgen onze onderzoekers ook financiële steun. Zo bracht de 100km Covid Challenge powered by vzw Dodentocht, de digitale versie van het wandelevenement in Bornem, 175.300 euro op! Deze opbrengst werd door de vzw Dodentocht geschonken aan de universiteiten van Gent en Leuven voor onderzoek naar het coronavirus.

 

Universiteit Gent zal het geld verdelen onder de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.  De faculteiten zullen dit gebruiken om verder te werken aan modellen rond de verspreiding en impact van het virus, en onderzoek te doen naar de motivatie van de bevolking om opgelegde maatregelen te volgen.